Visų duomenų / parametrų pradinių verčių atkūrimas

 
Galima atkurti visų aparato parametrų gamyklines numatytąsias vertes. Atmintyje likę duomenys pakeičiami bereikšmėmis vertėmis, todėl taip užtikrinama, kad išmetant aparatą nebūtų atskleisti konfidencialūs duomenys. Norint atkurti pradines vertes, būtinos „Administrator“ (administratoriaus) teisės.
Prieš atkurdami pradines vertes įsitikinkite, kad neapdorojami ir nelaukia apdorojimo jokie dokumentai. Atkūrus pradines vertes šie dokumentai bus panaikinti.
NEIŠJUNKITE aparato, kai atkūrinėjamos pradinės vertės. Taip darydami galite sugadinti aparato atmintį.
Pradinių verčių atkūrimas gali užtrukti 30 minučių ar net ilgiau. Atkūrinėjant pradines vertes negalima naudoti šio aparato.
Prieš atkuriant pradines vertes
Sukurkite svarbių duomenų atsarginę kopiją arba eksportuokite juos į failą.
Aparato parametrų informacija Parametro duomenų importavimas/eksportavimas
Vartotojo tapatybės patvirtinimo informacija užregistruota vietiniame įrenginyje asmeninio tapatybės patvirtinimo valdymui Vartotojo informacijos registravimas vietiniame įrenginyje
Slaptažodžio naudojimas saugos strategijos parametrams apsaugoti
Norint atkurti pradines vertes jums bus reikalinga įvesti slaptažodį. Slaptažodžio naudojimas saugos strategijos parametrams apsaugoti
1
Spustelėkite .
2
Paspauskite <Valdymo parametrai>  <Duomenų valdymas>  <Inicijuoti visus duomenis/parametrus>.
3
Paspauskite <Taip>.
Atkuriamos pradinės vertės. Šiam procesui pasibaigus, aparatas paleidžiamas iš naujo ir atspausdinama visų duomenų / parametrų pradinių verčių atkūrimo ataskaita.
Kai parodomas pranešimas <Šiam įrenginiui pritaikyta saugos strategija.>, saugos administratorius turi įvesti slaptažodį. Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į saugos administratorių. Saugos strategijos taikymas aparate
Nors užduočių žurnalo informaciją galima ištrinti atkuriant visus duomenis / parametrus, visų duomenų / parametrų pradinių verčių atkūrimo ataskaitos spausdinimas užregistruojamas spausdinimo žurnale. Spausdinimo būsenos ir istorijos tikrinimas
PATARIMAI
Taip pat galima pavieniui pasirinkti kai kuriuos aparato parametrus ir atkurti jų numatytąsias gamyklines reikšmes. Parametrai / įregistravimas
6W24-0C7