Sistemos pasirinktinės įrangos diegimas

 
Naudojant pasirinktinius sistemos priedus gali reikėti prisijungti su administratoriaus teisėmis, kad galėtumėte užregistruoti licencijas. Norint užregistruoti licenciją, jums reikės numerio, kuris atspausdintas ant licencijos kodo sertifikato. Nepamirškite prieš padėdami jį pasidėti šalia. Licenciją įregistruoti galite net jei aparatas neprijungtas prie tinklo.
1
Atlikite ryšio testą.
Išbandykite, ar galite per tinklą užregistruoti licenciją.
1
Spustelėkite .
2
Spustelėkite <Valdymo parametrai>  <Licencija/kita>  <Progr. įrangos įregistravimas/naujinimas>  <Software Management Settings>.
3
Paspauskite <Test Communication>.
Rodomas pranešimas <Do you want to test communication?>
4
Paspauskite <Taip>.
Rodomi ryšio testo rezultatai.
Jei rodomas pranešimas <NG>, patikrinkite, ar vietinio tinklo kabelis prijungtas, o tinklo parametrai sukonfigūruoti tinkamai. Parengimas naudojantis parengimo instrukcija
Jei prie tinklo prisijungti negalite, licenciją užregistruokite neprisijungę. Kai neįmanoma užregistruoti per tinklą
2
Paspauskite .
3
Spustelėkite <Valdymo parametrai>  <Licencija/kita>  <Progr. įrangos įregistravimas/naujinimas>  <Install Applications/Options>.
4
Paspauskite <License Access Number> ir įveskite licencijos kodą.
5
Patvirtinkite numerį ir spustelėkite <Pradėti>.
6
Pasirinkite diegiamą funkciją ir spustelėkite <Install>.
Jei rodomas licencinės sutarties ekranas, patikrinkite informaciją ir spustelėkite <Sutinku>.
7
Spustelėkite     <Par. keit. taikymas>  <Taip>.

Kai neįmanoma užregistruoti per tinklą

Jei dėl bet kokios priežasties aparatas negali prisijungti prie tinklo, užregistruokite licenciją neprisijungę. Pirmiausia įsigykite licencijos raktą naudodami prie tinklo prijungtą kompiuterį, tada jį užregistruokite įvesdami į aparatą. Norint įsigyti licencijos raktą, jums reikės numerio, kuris atspausdintas ant licencijos kodo sertifikato, ir aparato serijos numerio.
1
Pasiekite licencijos išdavimo svetainę (http://www.canon.com/lms/license/) ir įsigykite licencijos raktą.
Vykdykite ekrane pateiktus nurodymus ir įveskite licencijos kodą bei serijos numerį, kad įsigytumėte licencijos raktą.
2
Spustelėkite .
3
Spustelėkite <Valdymo parametrai>  <Licencija/kita>  <Licencijos įregistravimas>.
4
Įveskite licencijos raktą.
5
Paspauskite <Pradėti>  <Gerai>.
6
Spustelėkite     <Par. keit. taikymas>  <Taip>.
Serijos numerio patvirtinimas
Serijos numeris rodomas ekrano apatiniame kairiame kampe, kai paspaudžiate mygtuką [Skaitiklio / įrenginio informacija]. Jį taip pat galima patvirtinti iš nuotolinio vartotojo sąsajos portalo puslapio.
6W24-0C3