Parengimas naudojantis parengimo instrukcija

Pirmą kartą įjungus aparatą (Aparato įjungimas), automatiškai pradedamas pradinis parengimas. Galite sureguliuoti pagrindinę sąranką, reikalingą aparatui naudoti. Konfigūruokite pagrindinę sąranką pagal kiekvieną ekraną arba spustelėkite nuorodą, kad būtų rodomas atitinkamas puslapis, ir žr. informaciją.
1 veiksmas
Nurodykite kalbą ir klaviatūros išdėstymą.
Pasirinkite kalbą, kuri bus rodoma ekranuose. Priklausomai nuo kalbos, galite pakeisti rodomos klaviatūros išdėstymą, kad įvestumėte simbolius.
2 veiksmas
Patikrinkite popieriaus parametrus.
Patikrinkite, ar teisingai nurodytas popieriaus įdėjimo į stalčius parametras.
Jei nesate įsiregistravę kaip administratorius, pereikite prie 10 veiksmo.
3 veiksmas
Įsiregistruokite kaip administratorius.
Atlikite autentifikuotą įsiregistravimą ir konfigūruokite parametrus, kurie būtini administratoriaus teisėms.
Galite praleisti parametrus, kuriems reikia administratoriaus teisių, ir pereiti prie kito veiksmo paspausdami <Praleisti>. Tokiu atveju pereikite prie 10 veiksmo.
4 veiksmas
Nurodykite vartotojo autentifikavimo parametrus.
Kad užtikrintumėte patikimesnę aparato saugą, naudokite aparatą taikydami sistemą, kur naudojamas vartotojo autentifikavimas.
Šis aparatas nustatytas taip, kad vartotojo autentifikavimas būtų naudojamas kaip įsiregistravimo paslauga. Daugiau informacijos ieškokite skyriuje Asmeninio tapatybės patvirtinimo valdymo parametrų konfigūravimas.
5 veiksmas
Nustatykite datą ir laiką.
Nustatykite aparato datą ir laiką.
6 veiksmas
Nustatykite IP adresą.
Nurodykite tinklo ryšio parametrus.
7 veiksmas
Nurodykite DNS parametrus.
Nurodykite DNS serverio adresą, DNS pagrindinio kompiuterio pavadinimą ir DNS domeno vardą.
8 veiksmas
Nurodykite tarpinio serverio parametrus.
Nurodykite reikiamus parametrus tarpiniam serveriui naudoti.
9 veiksmas
Nurodykite fakso parametrus.
Nurodykite reikiamus parametrus fakso funkcijai naudoti.
Jei faksogramai gauti reikalingas pasirenkamas produktas (Sistemos pasirinktinė įranga) neįdiegtas, pereikite prie 10 veiksmo.
10 veiksmas
Atlikite automatinį gradacijos reguliavimą.
Norėdami aiškiai atspausdinti, sureguliuokite gradaciją.
Priklausomai nuo mašinos, procedūra skiriasi. Informacijos apie automatinį gradacijos reguliavimą rasite Gradacijos koregavimas.
11 veiksmas
Spausdinkite ataskaitą.
Galite atspausdinti tinklo vartotojų sąrašą, fakso vartotojų duomenų sąrašą ir koreguotų reikšmių sąrašą.
12 veiksmas
Baikite parengimo instrukciją.
Baigę parengimo instrukciją, paleiskite aparatą iš naujo, kad pritaikytumėte nurodytus parametrus.
Jei parengimo instrukcijos nenaudojate, 1 veiksmą atlikdami paspauskite <Sąrank. vad. baig.>.
Galite paspausti , kad vėliau nurodytumėte parametrus, konfigūruotus vykdant parengimo instrukciją (išskyrus <Dažų maišymas>).

Parengimo instrukcijos paleidimas vėliau

Toliau išvardytais atvejais parengimo instrukcijos paleisti negalima.
Nustatytas vartotojo autentifikavimas arba skyriaus ID autentifikavimas.
Nustatytas skyriaus ID autentifikavimas.
Autentifikavimas atliekamas kortele.
  <Valdymo parametrai> <Licencija/kita> <Paleisti sąrankos vadovą> <Pradėti>
Jei parengimo instrukciją paleidžiate vėliau ir prisijungiate kaip administratorius, 3 veiksmas nebus rodomas. Pereikite prie 4 veiksmo.
6W24-003