<Funkcijos parametrai>

Šiame skirsnyje aprašomi funkcijų, tokių kaip kopijavimas, spausdinimas ir faksogramų siuntimas, parametrai.
Kai kuriuos parametrus gali nustatyti tik administratorius.
Kai kurie parametrai, atsižvelgiant į aparate sumontuotos pasirinktinės įrangos konfigūraciją, gali būti nerodomi.
Prekė
Aprašymas
Šiame skirsnyje aprašomi funkcijų parametrai, pavyzdžiui, popieriaus tiektuvo parametrai, popieriaus išvesties parametrai, spausdinimo parametrai, skenavimo parametrai ir failo generavimo parametrai.
Šiame skirsnyje aprašoma, kaip nurodyti kopijavimo parametrus.
Šiame skirsnyje aprašoma, kaip nurodyti spausdintuvo parametrus.
Šiame skirsnyje aprašoma, kaip nustatyti skenavimo ir siuntimo parametrus.
Šiame skirsnyje aprašoma, kaip gauti el. pašto ir fakso parametrus.
Šiame skirsnyje aprašomi originalų skenavimo ir išsaugotų failų spausdinimo parametrai.
Šiame skirsnyje aprašomi spausdinimo parametrai.
6W24-0F8