<Spausdintuvas>

Šiame skirsnyje aprašomi spausdintuvo parametrai.
<Ataskaitos spausdinimas>
  <Funkcijos parametrai>  <Spausdintuvas>
Galite spausdinti aparato parametrų ataskaitas.
<Spausdintuvo parametrai>
  <Funkcijos parametrai>  <Spausdintuvas>
Nurodykite spausdintuvo parametrus.
Daugiau informacijos ieškokite skyriuje Įrenginio nustatymas (PS/PCL/UFR II spausdintuvas).
<Spausdintuvo užduočių apribojimas>
  <Funkcijos parametrai>  <Spausdintuvas>
Jei nustatyta šio parametro reikšmė <Įjungt.>, galite apriboti užduotis naudodami spausdintuvo tvarkyklę.
<PDL pasirinkimas (Plug and Play)>
  <Funkcijos parametrai>  <Spausdintuvas>
Pasirinkite numatytąją puslapio aprašo kalbą (PDL)
<Užd. su univ. dėklu spausd. tvrkykl. param. prm. nust.>
  <Funkcijos parametrai>  <Spausdintuvas>
Atliekant spausdinimo užduotį, kurioje kaip popieriaus šaltinis nurodytas universalusis dėklas, galite nustatyti, kad prioritetas būtų teikiamas spausdintuvo tvarkyklės parametrams, o ne aparato popieriaus parametrams.
<PS slaptažodžio parametrai>
  <Funkcijos parametrai>  <Spausdintuvas>
Galima nurodyti slaptažodį, kuris apribotų valdymo komandos, kurią paruošė PS spausdintuvas, naudojimą.
<Popieriaus padav. režimas naudojant PCL imitavimą>
  <Funkcijos parametrai>  <Spausdintuvas>
Galite nustatyti popieriaus šaltinį, naudojamą komandai „PCL5 PaperSource“.
6W24-0FC