<Duomenų valdymas>

Galite sukonfigūruoti parametrus, kad išnaudotumėte aparato parametrus arba duomenis, pvz., adresų knygą.
<Importavimas iš USB atminties įrenginio>
  <Valdymo parametrai>  <Duomenų valdymas>  <Importavimas/eksportavimas>
Galite importuoti visą parametrų informaciją iš USB atminties įrenginio.
<Eksportavimas į USB atminties įrenginį>
  <Valdymo parametrai>  <Duomenų valdymas>  <Importavimas/eksportavimas>
Galite eksportuoti visą parametrų informaciją į USB atminties įrenginį.
<Importavimo rezultato ataskaita>
  <Valdymo parametrai>  <Duomenų valdymas>  <Importavimas/eksportavimas>
Pasirinkite spausdinti importavimo rezultatų ataskaitą.
<Importav./eksportav. iš žiniatinklio tarnybos apribojim.>
  <Valdymo parametrai>  <Duomenų valdymas>  <Importavimas/eksportavimas>
Pasirinkite, ar apriboti importavimo ir eksportavimo operacijas, kai naudojama ne nuotolinė vartotojo sąsaja, o kitos žiniatinklio taikomosios programos.
<Inicijuoti visus duomenis/parametrus>
  <Valdymo parametrai>  <Duomenų valdymas>
Pasirinkite norėdami atkurti visų aparato parametrų numatytąsias gamyklines vertes ir visiškai ištrinti visus aparate saugomus duomenis. Paprastai šio parametro naudoti nereikia, bet jis naudingas, kai prieš išmesdami aparatą norite panaikinti asmeninę arba konfidencialią informaciją. Visų duomenų / parametrų pradinių verčių atkūrimas
6W24-0FW