<Pasiekiamumas>

Šiame skirsnyje aprašomi prieigai neįgaliesiems skirti parametrai, tokie kaip to paties ženklo įvedimo kelis kartus greitis, kai laikomas nuspaustas klavišas, ir jutiklinio pulto ekrano kontrastingumo invertavimas.
<Rakto pasikartojimo parametrai>
  <Nuostatos> <Pasiekiamumas>
Galima nustatyti laikotarpį, po kurio ženklai pradeda kartotis laikant nuspaudus klavišą jutiklinio pulto ekrane, ir intervalą tarp kartojimų.
<Ekrano spalvų sukeitimas>
  <Nuostatos> <Pasiekiamumas>
Galite sukeisti spalvas liečiamajame juostos ekrane. Jei jums sunku žiūrėti į ekraną net ir sureguliavus ryškumą, pabandykite pakeisti šiuos nustatymus.
<Vald. funkcijos naudojimas>
  <Nuostatos> <Pasiekiamumas>
Galite nustatyti, ar naudoti brūkštelėjimo veiksmus.
6W24-0LC