<Nuostatos>

Prekė
Aprašymas
Šiame skirsnyje aprašoma, kaip užregistruoti popieriaus parametrus.
Šiame skirsnyje aprašomi jutiklinio pulto ekrano parametrai.
Šiame skirsnyje aprašomi laikmačio parametrai ir energijos vartojimo parametrai.
Šiame skirsnyje aprašomi tinklo parametrai.
Šiame skirsnyje aprašomi USB parametrai.
Šiame skirsnyje aprašomi prieigai neįgaliesiems skirti parametrai, tokie kaip kartojimo greitis laikant nuspaudus klavišus ir brūkštelėjimo veiksmų naudojimas.
6W24-0EX