PCL

Informacijos apie elementus („A“, „B“, „C“ ir „Ne“), esančius stulpelyje „Funkcija „Importuoti viską““, ieškokite skirsnyje Funkcija „Importuoti viską“.
Elementas
Parametrų aprašas
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Galima nustatyti nuotolinio vartotojo sąsajoje
Funkcija „Importuoti viską“
Elemento pavadinimas, kai eksportuojama naudojant nuotolinio vartotojo sąsają
<Paper Save>
<On>, <Off>
Taip
Taip
Taip
C
Settings for Printer Settings
<Orientation>
<Portrait>, <Landscape>
Taip
Taip
Taip
C
Settings for Printer Settings
<Font Source>
<Internal>, <Soft/External>
Taip
Taip
Ne
C
Settings for Printer Settings
<Font Number>
Nuo 0 iki 104; 0 (jei šrifto šaltinio parametras yra Internal.)
Nuo 1 iki 999; 1 (jei šrifto šaltinio parametras yra Soft/External.)
Taip
Taip
Taip
C
Settings for Printer Settings
<Point Size>*1
Nuo 4,00 iki 999,75 <point>; 12,00 <point>
Taip
Taip
Taip
C
Settings for Printer Settings
<Pitch>*1
Nuo 0,44 iki 99,99 <cpi>; 10,00 <cpi>
Taip
Taip
Taip
C
Settings for Printer Settings
<Form Lines>
Nuo 5 iki 128 <lines>; 64 <lines>
Taip
Taip
Taip
C
Settings for Printer Settings
<Character Code>
<ARABIC8>, <DESKTOP>, <GREEK8>, <HEBREW7>, <HEBREW8>, <ISO4>, <ISO6>, <ISO11>, <ISO15>, <ISO17>, <ISO21>, <ISO60>, <ISO69>, <ISOCYR>, <ISOGRK>, <ISOHEB>, <ISOL1>, <ISOL2>, <ISOL5>, <ISOL6>, <ISOL9>, <LEGAL>, <MATH8>, <MCTEXT>, <MSPUBL>, <PC8>, <PC8DN>, <PC8GRK>,<PC8TK>, <PC775>, <PC850>, <PC851>, <PC852>, <PC858>, <PC862>, <PC864>, <PC866>, <PC1004>, <PIFONT>, <PSMATH>, <PSTEXT>, <ROMAN8>, <ROMAN9>, <VNINTL>, <VNMATH>, <VNUS>, <WIN30>, <WINARB>, <WINBALT>, <WINCYR>, <WINGRK>, <WINL1>, <WINL2>, <WINL5>
Taip
Taip
Taip
C
Settings for Printer Settings
<Custom Paper>
<On>, <Off>
Taip
Taip
Taip
C
Settings for Printer Settings
<Unit of Measure>*1
<Millimeters>, <inches>
Taip
Taip
Taip
C
Settings for Printer Settings
<X dimension>*1
Nuo 139,7 mm iki 431,8 mm; 431,8 mm
Taip
Taip
Taip
B
Settings for Printer Settings
<Y dimension>*1
Nuo 95,0 mm iki 297,0 mm; 297,0 mm
Taip
Taip
Taip
B
Settings for Printer Settings
<Append CR to LF>
<Yes>, <No>
Taip
Taip
Taip
C
Settings for Printer Settings
<Enlarge A4 Print Width>
<On>, <Off>
Taip
Taip
Taip
C
Settings for Printer Settings
<Halftones>
<Text> <Color Tone>, <Gradation>, <Resolution>, <High Resolution>
Taip
Taip
Taip
B
Settings for Printer Settings
<Graphics>:<Color Tone>, <Gradation>, <Resolution>, <High Resolution>
<Image> <Color Tone>, <Gradation>, <Resolution>, <High Resolution>
<BarDIMM>
<Enable>, <Disable>
Taip
Taip
Taip
C
Settings for Printer Settings
<FreeScape>*1
<Off>, <~>, <">, <#>, <$>, </>, <\>, <?>, <{>, <}>, <|>
Taip
Taip
Taip
C
Settings for Printer Settings
*1
Žymi elementus, kurie rodomi tik tuomet, kai galima naudoti atitinkamą pasirinktinį gaminį arba kai nurodytas atitinkamas parametras.
6W24-0E5