PDF

Informacijos apie elementus („A“, „B“, „C“ ir „Ne“), esančius stulpelyje „Funkcija „Importuoti viską““, ieškokite skirsnyje Funkcija „Importuoti viską“.
Elementas
Parametrų aprašas
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Galima nustatyti nuotolinio vartotojo sąsajoje
Funkcija „Importuoti viską“
Elemento pavadinimas, kai eksportuojama naudojant nuotolinio vartotojo sąsają
<Paper Save>
<On>, <Off>
Taip
Taip
Taip
C
Settings for Printer Settings
<Enlarge/Reduce to Fit Size>
<On>, <Off>
Taip
Taip
Taip
C
Settings for Printer Settings
<Enlarge Print Area>
<On>, <Off>
Taip
Taip
Taip
C
Settings for Printer Settings
<N on 1>
<Off>, <2 on 1>, <4 on 1>, <6 on 1>, <8 on 1>, <9 on 1>, <16 on 1>
Taip
Taip
Taip
C
Settings for Printer Settings
<Comment Print>
<Off>, <Auto>
Taip
Taip
Taip
C
Settings for Printer Settings
<Halftones>
<Text>: <Gradation>, <Resolution>, <High Resolution>
Taip
Taip
Taip
B
Settings for Printer Settings
<Graphics>: <Gradation>, <Resolution>, <High Resolution>
<Image>: <Gradation>, <Resolution>, <High Resolution>
<Grayscale Conversion>*1
<sRGB>, <NTSC>, <Uniform RGB>
Taip
Taip
Taip
C
Settings for Printer Settings
<Dot Gain Adjustment>
<-10%>, <-5%>, <Standard>, <+5%>, <+10%>
Taip
Taip
Taip
C
Settings for Printer Settings
*1
Žymi elementus, kurie rodomi tik tuomet, kai galima naudoti atitinkamą pasirinktinį gaminį arba kai nurodytas atitinkamas parametras.
6W24-0E8