UFR II

Informacijos apie elementus („A“, „B“, „C“ ir „Ne“), esančius stulpelyje „Funkcija „Importuoti viską““, ieškokite skirsnyje Funkcija „Importuoti viską“.
Elementas
Parametrų aprašas
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Galima nustatyti nuotolinio vartotojo sąsajoje
Funkcija „Importuoti viską“
Elemento pavadinimas, kai eksportuojama naudojant nuotolinio vartotojo sąsają
<Halftones>
<Text>: <Color Tone>, <Gradation>, <Resolution>, <High Resolution>
Taip
Taip
Taip
B
Settings for Printer Settings
<Graphics>: <Color Tone>, <Gradation>, <Resolution>, <High Resolution>
Taip
Taip
<Image>: <Color Tone>, <Gradation>, <Resolution>, <High Resolution>
Taip
Taip
<Paper Save>
<On>, <Off>
Taip
Taip
Taip
C
Settings for Printer Settings
6W24-0E4