Utility

Informacijos apie elementus („A“, „B“, „C“ ir „Ne“), esančius stulpelyje „Funkcija „Importuoti viską““, ieškokite skirsnyje Funkcija „Importuoti viską“.
Elementas
Parametrų aprašas
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Galima nustatyti nuotolinio vartotojo sąsajoje
Funkcija „Importuoti viską“
Elemento pavadinimas, kai eksportuojama naudojant nuotolinio vartotojo sąsają
<Initialize PCL Storage>
<Yes>, < No>
Taip
Taip
Ne
Ne
-
<Initialize PS Storage>
<Yes>, <No>
Taip
Taip
Ne
Ne
-
<Reset Printer>
<Yes>, <No>
Taip
Taip
Ne
Ne
-
6W24-0EA