Spausdinti

Informacijos apie elementus („A“, „B“, „C“ ir „Ne“), esančius stulpelyje „Funkcija „Importuoti viską““, ieškokite skirsnyje Funkcija „Importuoti viską“.
Elementas
Parametrų aprašas
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Galima nustatyti nuotolinio vartotojo sąsajoje
Funkcija „Importuoti viską“
Elemento pavadinimas, kai eksportuojama naudojant nuotolinio vartotojo sąsają
<Priverstinis atidėjimas>
Įjungt.>, <Išjungt.>
Kai pasirinkta <Įjungt.>:
<Daryt gal./negalioj.>, <Įregistravimas>, <Det. inform./redagavimas>, <Naikinti>
Taip
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Užduoties saugojimo laikotarpis>
10, 20, 30 min., 1, 2, 3, 6, 12 val., 1, 2, 3 d.
Taip
Taip
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Išspausdintos užduoties naikinimas>
Įjungt.>, <Išjungt.>
Taip
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Leisti tik užšifruotas spausdinimo užduotis>
Įjungt.>, <Išjungt.>
Taip
Taip
Taip
C*1
Settings/Registration Basic Information
<Domeno kaip vartotojo atpažinimo sąlygos įtraukimas>
Įjungt.>, <Išjungt.>
Taip
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Kitų vartotojo užduočių rodymas>
Įjungt.>, <Išjungt.>
Taip
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Kitų vartotojo užduočių panaikinimo apribojimas>
Įjungt.>, <Išjungt.>
Taip
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Vart. vardo raidžių atitikimas>
Įjungt.>, <Išjungt.>
Taip
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Užduočių sąrašo rodymo parametrai>
<Asmeninis>: <Įjungt.>, <Išjungt.>
<Bendrinamas>: <Įjungt.>, <Išjungt.>
<Grupė>: Įjungt.>, <Išjungt.>
Kai dvi ar daugiau asmeninių / bendrinamų / grupinių parinkčių nustatyta kaip <Įjungt.>:
<Asmeninis>, <Bendrinamas>, <Grupė>
Taip
Taip
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Atidėtų užduočių įspėjimo parametrai>
<Įspėjimo rodymas užduočių sąrašo ekrane>: <Įjungt.>, <Išjungt.>
<Įspėjimo rodymas pradedant spausdinti>: <Įjungt.>, <Išjungt.>
kai pasirinkta <Įjungt.>:
<Jei yra spausdinimo užduočių su nurodytu psl. skaičiumi ar daugiau>: <Įjungt.>, <Išjungt.> (nuo 1 iki 100 ir iki 9999)
<Jei yra 1-pusio spausdinimo užduočių>: Įjungt.>, <Išjungt.>
Taip
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Saugaus spausdinimo užduočių PIN kodo parametrai>
<Reikalauti PIN spausd./rodant vartot. užduotis>: <Įjungt.>, <Išjungt.>
<PIN kodo reikalavimas užduočiai panaikinti>: Įjungt.>, <Išjungt.>
Taip
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Automat. spausdinimo funkcijos įjungim. įsiregistravus>
Įjungt.>, <Išjungt.>
Taip
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Autom. vartotojo užduočių spausdinimas įsiregistravus>
Įjungt.>, <Išjungt.>
Taip
Taip
Ne
Ne
Settings/Registration Basic Information
*1
Jei užšifruoto saugaus spausdinimo licencija patvirtinta.
6W24-0EH