Siuntimas

Informacijos apie elementus („A“, „B“, „C“ ir „Ne“), esančius stulpelyje „Funkcija „Importuoti viską““, ieškokite skirsnyje Funkcija „Importuoti viską“.
Elementas
Parametrų aprašas
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Galima nustatyti nuotolinio vartotojo sąsajoje
Funkcija „Importuoti viską“
Elemento pavadinimas, kai eksportuojama naudojant nuotolinio vartotojo sąsają
<Ataskaitos spausdinimas>
<Siunt./priėm. vartotojo duomenų sąrašas>
<Taip>, <Ne>
Taip
Taip
Taip
Ne
-
<Fakso vartotojų duomenų sąrašas>*1
<Taip>, <Ne>
Taip
Taip
Taip
Ne
-
<Bendrieji parametrai>
<Parankinių parametrų įregistravimas>
Patvirtinkite parametrus
Taip
Taip
Ne
C
Favorite Settings
Pasirinkite vietą: Nuo <M1> iki <M18>
Taip
Taip
Ne
C
Favorite Settings
<Komentarų rodymas>
<Įjungt.>, <Išjungt.>
Taip
Taip
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Pavadin.>, <Komentaras>
Taip
Taip
Ne
C
Favorite Settings
<Parankinių parametrų redagavimas>
Pasirinkite mygtuką: Nuo <M1> iki <M18>
Taip
Taip
Ne
C
Favorite Settings
Settings/Registration Basic Information
<Komentarų rodymas>
<Įjungt.>, <Išjungt.>
<Naikinti>, <Turinio tikrinimas>, <Pervadinimas>
<Parankinių parametrų patvirtinimo rodymas>
<Įjungt.>, <Išjungt.>
Taip
Taip
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Numatytasis ekranas>
<Standart.>, <Vieno paspaud.>, <Parankiniai parametrai>, <Adresų knyga>
Taip
Taip
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Adresų knygos naudojimo ribojimas>
<Įjungt.>, <Išjungt.>
Taip
Taip
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Numatytųjų parametrų keitimas>
<Įregistr.>, <Inicijuoti>
Taip
Taip
Ne
C
Favorite Settings
<Parinkčių nuorodų įregistravimas>
<Nuoroda 1>
<2-pusis originalas>, kiekvienu režimu, <Nepriskirta>
Taip
Taip
Ne
C
Favorite Settings
<Nuoroda 2>
<Skirt. formatų originalai>, kiekvienu režimu, <Nepriskirta>
<Siunt. rezultato ataskaita>
<Tik įvykus klaidai>, <Įjungt.>, <Išjungt.>
Taip
Ne
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
Kai pasirinkta <Tik įvykus klaidai>:
<Leisti spausdinti iš Nuostatos> <Įjungt.>, <Išjungt.>
<Ataskaita su išsiųstu atvaizdu> <Įjungt.>, <Išjungt.>
Kai pasirinkta <Įjungt.>:
<Ataskaita su išsiųstu atvaizdu> <Įjungt.>, <Išjungt.>
Kai pasirinkta <Išjungt.>:
<Leisti spausdinti iš Nuostatos> <Įjungt.>, <Išjungt.>
<Ataskaita su išsiųstu atvaizdu> <Įjungt.>, <Išjungt.>
<Komunikacijų valdymo ataskaita>
<Spausd./siunt. kiekv. nurod. perdav. sk.> <Spausdinti>, <Siuntimas>, <Išjungt.>
Taip
Ne
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
Perdavimų skaičius: nuo 100 iki 1000
<Spausd./siuntimas nurodytu laiku> <Spausdinti>, <Siuntimas>, <Išjungt.>
Nurodykite spausdinimo laiką: nuo 00.00 iki 23.59 val.
<Siunt./priėm. užd. spausdin. atskirai> įjungt., išjungt.
<Adresatas>
<Siuntėjo terminalo ID>
<Spausdinti>, <Nespausdinti>
Taip
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Spausdinimo vieta> <Vid. atvaizdo sritis>, <Išor. atvaizdo sritis>
<Adresato aparato pavadinimo rodymas> <Įjungt.>, <Išjungt.>
<Pažymėti numerį kaip> <Faksas>, <TEL>
<Neišsiųstų užduočių naikinimas>
<Įjungt.>, <Išjungt.>
Taip
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Kartojimų skaičius>
Nuo 0 iki 3 ir iki 5 kart.
Taip
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Duomenų glaud. koeficient.>
<Aukštas koeficientas>, <Normalus>, <Žemas koeficientas>
Taip
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<YCbCr siunt. gamos reikšmė>
<Gama 1.0>, <Gama 1.4>, <Gama 1.8>, <Gama 2.2>
Taip
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<„WebDAV“ siunt. padal. segm. siuntim. naud.>
<Įjungt.>, <Išjungt.>
Taip
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<„WebDAV“ siuntim. TLS sertifikato patvirtinimas>
<Įjungt.>, <Išjungt.>
Ne
Ne
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
Kai pasirinkta <Įjungt.>:
<CN> Įjungt., Išjungt.
<Naujų adresatų ribojimas>
<Faksas>*1: <Įjungt.>, <Išjungt.>
Taip
Ne
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<El. paštas> <Įjungt.>, <Išjungt.>
<I-faksas> <Įjungt.>, <Išjungt.>
<Failas> <Įjungt.>, <Išjungt.>
<Visada pridėti aparato parašą siunčiant>
<Įjungt.>, <Išjungt.>
Taip
Ne
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
Kai pasirinkta <Įjungt.>:
<Failų formatų ribojimas> <Įjungt.>, <Išjungt.>
<El. pašto siuntimo sau ribojimas>
<Įjungt.>, <Išjungt.>
Taip
Ne
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Failų siuntimo į asmeninį aplanką apribojimas>
<Įjungt.>, <Išjungt.>
Taip
Ne
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Asmeninio aplanko nurodymo būdas>
<Pradinis aplankas>, <Kiekv. vart. įregistravim.>, <Prisij. serv. naudojimas>
Taip
Ne
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
Kai pasirinkta <Pradinis aplankas>:
<Nust.>, <Naudoti kiekv. vart. auten. inf.>
<Nustatyti> <Protokolas>(<Windows (SMB)>, <WebDAV>), <Pagr. komp. pavadinimas>, <Aplanko kelias>
Kai pasirinkta <Prisij. serv. naudojimas>:
<Naudoti kiekv. vart. auten. inf.>
<Persiuntimo iš žurnalo apribojimas>*1
<Įjungt.>, <Išjungt.>
Ne
Ne
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Siunč. dokumento archyvavimas>*1
<Naudoti Siunč. dokumento archyvavimas>:<Įjungt.>, <Išjungt.>
Taip
Ne
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
Kai pasirinkta <Įjungt.>:
<Atsarginės kop. vieta> pasirinkite adresus, išsamią adresų informaciją, užregistruokite adresus
<Aplanko pavadinimas> <Siuntėjo informacija>, <Data>, <Išjungt. (nekurti)>
<Failo formatas> <TIFF>, <PDF>
<Pranešimo rodymas priėmus užduotį>
<Įjungt.>, <Išjungt.>
Taip
Taip
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Atšauktina užduotis paspaudus mygtuką Stop>
<Naujausia priimta užduotis>, <Užduotis siunčiama>
Taip
Ne
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<El. pašto/I-fakso parametrai>
<Aparato pavadinimo įregistravimas>
Registruoti aparato pavadinimą
Taip
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Komunikacijų parametrai>
<El. pašto adresas> Įveskite el. pašto adresą
Taip
Taip
Taip
A
Settings/Registration Basic Information
<SMTP serveris> Įveskite SMTP serverį
Taip
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<POP prm. ndj.> <Įjungt.>, <Išjungt.>
Taip
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<SMTP priėm. naudojimas> <Įjungt.>, <Išjungt.>
Taip
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<POP serveris> Įveskite POP serverį
Taip
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<POP įsiregist. vardas> Įveskite POP prisijungimo vardą
Taip
Taip
Taip
A
Settings/Registration Basic Information
<POP slaptažodis> Įveskite POP slaptažodį
Taip
Taip
Taip
A
Settings/Registration Basic Information
<POP intervalas> Nuo 0 iki 99 min.
Taip
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<SMTP siuntim.> <Įjungt.>, <Išjungt.>
Taip
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<SMTP priėmim.> <Visada TLS>, <Įjungt.>, <Išjungt.>
Taip
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<POP> <Įjungt.>, <Išjungt.>
Taip
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<POP autent. metodas> <Standart.>, <APOP>, <POP AUTH>
Taip
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<SMTP autentifikavim. (SMTP AUTH)> <Įjungt.>, <Išjungt.>
Taip
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<POP autentifikavimas prieš siuntimą> <Įjungt.>, <Išjungt.>
Taip
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Autent. ekrano rodymas siunčiant> <Įjungt.>, <Išjungt.>
Taip
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<SMTP siunt./POP priėm. prievado numerio nurodymas>
<SMTP siuntim.> Nuo 1 iki 25 ir iki 65535
<POP prm.> Nuo 1 iki 110 ir iki 65535
Taip
Taip
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<S/MIME parametrai>
<Šifravimo parametrai> <Visada užšifruoti>, <Užšifr. tik su sertifik.>, <Nešifruoti>
<Skaitm. parašų pridėjimas> <Įjungt.>, <Išjungt.>
Taip
Ne
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Informacijos nustatymas>
<Šifravimo algoritmas> <3DES>, <AES128>, <AES256>
<Parašo algoritmas> <SHA1>, <SHA256>, <SHA384>, <SHA512>
<Parašo tikrin. priėmus> <Įjungt.>, <Išjungt.>
<Parašo spausd. priėmus> <Įjungt.>, <Išjungt.>
<SMTP siuntimo TLS sertifikato patvirtinimas>
<Įjungt.>, <Išjungt.>
Ne
Ne
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
Kai pasirinkta <Įjungt.>:
<CN> Įjungt., Išjungt.
<POP priėmim. TLS sertifikato patvirtinimas>
<Įjungt.>, <Išjungt.>
Ne
Ne
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
Kai pasirinkta <Įjungt.>:
<CN> Įjungt., Išjungt.
<Maks. siunčiamų duomenų kiekis>
Nuo 0 iki 3 ir iki 99 MB
Taip
Ne
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Numatytoji tema>
Įveskite temą, pridėtas vaizdas
Taip
Ne
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Nurodyti autent. vartotoją, kuriam atsakyti>
<Įjungt.>, <Išjungt.>
Taip
Ne
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Autentifikavimo vartotojo nurodymas kaip siuntėjo>
<Įjungt.>, <Išjungt.>
Taip
Ne
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Leisti neregistruotiems vart. siųsti el. paštu>
<Įjungt.>, <Išjungt.>
Taip
Ne
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Siuntimo išsamiu režimu skirtasis laikas>
Nuo 1 iki 24 ir iki 99 val.
Taip
Ne
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Pranešimo (MDN/DSN) apie priėmimą spausd.>
<Įjungt.>, <Išjungt.>
Taip
Ne
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Siuntimo per serverį naudojimas>
<Įjungt.>, <Išjungt.>
Taip
Ne
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Leisti MDN siuntimą ne per serverį>
<Įjungt.>, <Išjungt.>
Taip
Ne
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Adresato domeno apribojimas>
<Siuntimo į domenus aprib.> <Įjungt.>, <Išjungt.>
Taip
Ne
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
Kai pasirinkta <Įjungt.>:
<Įregistr.>, <Det. inform./redagavimas>, <Naikinti>
<Automatinis el. pašto adresų įvedimo užbaig.>
<Išjungt.>, <Adresų knyga (vietinė)>, <LDAP serveris>
Taip
Ne
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Autom. nurodytp domeno pridėj. prie adres. be dom.>
<Domeno pavadinimas>
<Siunčiant el. paštu> <Įjungt.>, <Išjungt.>
<Siunčiant I-faksu> <Įjungt.>, <Išjungt.>
Taip
Ne
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Fakso parametrai>*1
<Parankinių parametrų įregistravimas>
Patvirtinkite parametrus
Taip
Taip
Ne
C
Favorite Settings
Pasirinkite vietą: Nuo <M1> iki <M18>
Taip
Taip
Ne
C
Favorite Settings
<Komentarų rodymas> <Įjungt.>, <Išjungt.>
Taip
Taip
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Pavadin.>, <Komentaras>
Taip
Taip
Ne
C
Favorite Settings
<Parankinių parametrų redagavimas>
Pasirinkite mygtuką: Nuo <M1> iki <M18>
Taip
Taip
Ne
C
Favorite Settings
Settings/Registration Basic Information
<Komentarų rodymas> <Įjungt.>, <Išjungt.>
<Naikinti>, <Turinio tikrinimas>, <Pervadinimas>
<Parankinių parametrų patvirtinimo rodymas>
<Įjungt.>, <Išjungt.>
Taip
Taip
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Numatytasis ekranas>
<Standart.>, <Vieno paspaudimo>, <Parankiniai parametrai>, <Adresų knyga>
Taip
Taip
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Adresų knygos naudojimo ribojimas>
<Įjungt.>, <Išjungt.>
Taip
Taip
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Numatytųjų parametrų keitimas>
<Įregistr.>, <Inicijuoti>
Taip
Taip
Ne
C
Favorite Settings
<Parinkčių nuorodų įregistravimas>
<Nuoroda 1>
<Tankis>, kiekvienu režimu, <Nepriskirta>
Taip
Taip
Ne
C
Favorite Settings
<Nuoroda 2>
<Originalo tipas>, kiekvienu režimu, <Nepriskirta>
<Nuoroda 3>
<2-pusis originalas>, kiekvienu režimu, <Nepriskirta>
<Nuoroda 4>
<Skirt. formatų originalai>, kiekvienu režimu, <Nepriskirta>
<Siuntėjo vardo (TTI) įregistravimas>
<Įregistrav./redagavimas>, <Naikinti>
Taip
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Autent. vart. vardo naudojim. kaip siunt. vardo>
<Įjungt.>, <Išjungt.>
Taip
Ne
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Siuntimas ECM režimu>
<Įjungt.>, <Išjungt.>
Taip
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Pauzės trukmės nustatymas>
Nuo 1 iki 4 ir iki 15 sek.
Taip
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Automatinis perrinkimas>*4
<Įjungt.>, <Išjungt.>
Taip
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Informacijos nustatymas>
<Perrinkimų skaičius> Nuo 1 iki 2 ir iki 10 kart.
<Nr. perrink. intrv.> Nuo 2 iki 99 min.
<Perrinkimas įvykus siuntimo klaidai> <Klaidingi ir 1-mas psl.>, <Visi puslapiai>, <Išjungt.>
<Numerio rinkimo sign. prieš siuntimą tikrin.>*4
<Įjungt.>, <Išjungt.>
Taip
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Faksogramos siuntimo rezultato ataskaita>
<Tik įvykus klaidai>, <Įjungt.>, <Išjungt.>
Taip
Ne
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
Kai pasirinkta <Tik įvykus klaidai>:
<Ataskaita su išsiųstu atvaizdu> <Įjungt.>, <Išjungt.>
Kai pasirinkta <Įjungt.>:
<Ataskaita su išsiųstu atvaizdu> <Įjungt.>, <Išjungt.>
<Fakso ryšių ataskaita>
<Spausd./siunt. kiekv. nurod. perdav. sk.> <Spausdinti>, <Siuntimas>, <Išjungt.>
Taip
Ne
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
Perdavimų skaičius: nuo 40 iki 1000
<Spausd./siuntimas nurodytu laiku> <Spausdinti>, <Siuntimas>, <Išjungt.>
Nurodykite spausdinimo laiką: 00.00 iki 23.59
<Siunt./priėm. užd. spausdin. atskirai> įjungt., išjungt.
<Adresatas>
<Linijos nustatymas>
<1 linija>–<X linija>*5
-
Taip
Ne
Ne
Ne
-
<Aparato tel. nr. įregistravimas>
Įveskite vartotojo telefono Nr.
Taip
Ne
Taip
A
Settings/Registration Basic Information
<Aparato pavadinimo įregistravimas>
Įveskite įrenginio pavadinimą
Taip
Ne
Taip
A
Settings/Registration Basic Information
<Linijos tipo pasirinkimas>
<Impulsinė>, <Tonas>
Taip
Ne
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Pasirinkto eilučių ekrano eilutės pavadinimo redagav.>
Įveskite linijos pavadinimą
Taip
Ne
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Numatytasis adresų sąrašas renkantis liniją>
Nuo <1 adresų sąraš.> iki <10 adresų sąr.>, <Visi adr. sąrašai>
Taip
Ne
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Siuntimo pradžios sparta>
<33600 bps>, <14400 bps>, <9600 bps>, <7200 bps>, <4800 bps>, <2400 bps>
Taip
Ne
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<R mygtuko parametras>
<PSTN>, <PBX>
Kai pasirinkta <PBX>:
<Prefiks.> (ne daugiau kaip 20 skaitmenų), <Prisijungimas>
Taip
Ne
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Įvestų fakso numerių patvirtinimas>
<Įjungt.>, <Išjungt.>
Taip
Ne
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Leisti siųst iš fakso tvark.>
<Įjungt.>, <Išjungt.>
Taip
Ne
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Patvirtinim. prieš siunčiant, kai įtrauktas fakso adresat.>
<Įjungt.>, <Išjungt.>
Ne
Ne
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
Kai pasirinkta <Įjungt.>:
<Tik nuos. platinimas>, <Visi>
<Nuosekl. platin. ribojimas, kai įtrauktas fakso adresat.>
<Įjungt.>, <Išjungt.>
Ne
Ne
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Nuotolinio fakso siuntimo parametrai>*1
<Nuotolinio fakso serverio adresas>
Įveskite IP adresą arba pagrindinio kompiuterio pavadinimą
Taip
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Siuntimo skirtasis laikas>
Nuo 1 iki 24 ir iki 99 val. (vienos valandos padalomis)
Taip
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Siuntimo linijų skaičius>
Nuo 1 iki 4 linijų
Taip
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Pirmumo linijos pasirinkimas>
<Autom.>, <1 linija>–<X linija>*6
Taip
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<IP fakso naudojimas>
<Įjungt.>, <Išjungt.>
Taip
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<IP fakso komunikacijos režimo parametrai>
<Intraneto naudojimas> <Įjungt.>, <Išjungt.>
<VoIP šliuzo naudojimas> <Įjungt.>, <Išjungt.>
Taip
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Nuotolinio fakso parametrai>*1
<Nuotolinio fakso naudojimas>
<Įjungt.>, <Išjungt.>
Taip
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Autom. komunikac. greičio reguliav. naudojant VoIP>
<Įjungt.>, <Išjungt.>
Taip
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
*1
Žymi elementus, kurie rodomi tik tuomet, kai galima naudoti atitinkamus pasirinktinius gaminius.
*2
<Komentarų rodymas> Ne
*3
<Det. inform./redagavimas> Ne, <Naikinti>: Ne
*4
Nurodo elementus, kurie gali būti nerodomi parametrų / įregistravimo ekrane arba kurie gali turėti skirtingą numatytąjį parametrą dėl regiono.
*5
Rodomų linijų skaičius priklauso nuo prie aparato prijungtų pasirinktinių priedų ir <Siuntimo linijų skaičius>.
*6
Rodoma atsižvelgiant į linijų skaičių, nurodytą laukelyje <Siuntimo linijų skaičius>.
6W24-0EC