Duomenų valdymas

Informacijos apie elementus („A“, „B“, „C“ ir „Ne“), esančius stulpelyje „Funkcija „Importuoti viską““, ieškokite skirsnyje Funkcija „Importuoti viską“.
Elementas
Parametrų aprašas
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Galima nustatyti nuotolinio vartotojo sąsajoje
Funkcija „Importuoti viską“
Elemento pavadinimas, kai eksportuojama naudojant nuotolinio vartotojo sąsają
<Importavimas/eksportavimas>
<Importavimas iš USB atminties įrenginio>
<Importav. rezult. išsaug. aparate>: <Įjungt.>, <Išjungt.>
<Importav. rezult. išsaug. USB>: <Įjungt.>, <Išjungt.>
<Iššifravimo slaptažodis>
Ne
Ne
Ne
Ne
-
<Eksportavimas į USB atminties įrenginį>
<Šifravimo slaptažodis>
Ne
Ne
Ne
Ne
-
<Importavimo rezultato ataskaita>
<Taip>, <Ne>
Ne
Ne
Ne
Ne
-
<Importav./eksportav. iš žiniatinklio tarnybos apribojim.>
<Įjungt.>, <Išjungt.>
Ne
Ne
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Inicijuoti visus duomenis/parametrus>
<Taip>, <Ne>
Ne
Ne
Ne
Ne
-
6W24-0EU