Aparato valdymas

Informacijos apie elementus („A“, „B“, „C“ ir „Ne“), esančius stulpelyje „Funkcija „Importuoti viską““, ieškokite skirsnyje Funkcija „Importuoti viską“.
Elementas
Parametrų aprašas
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Galima nustatyti nuotolinio vartotojo sąsajoje
Funkcija „Importuoti viską“
Elemento pavadinimas, kai eksportuojama naudojant nuotolinio vartotojo sąsają
<Aparato informacijos parametrai>
<Aparato pavadinimas>
Ne
Ne
Taip
A
Settings/Registration Basic Information
<Vieta>
Ne
Ne
Taip
A
Settings/Registration Basic Information
<Import./eksport. iš adr. knygų valdymo progr. įranga>
<Įjungt.>, <Išjungt.>
Kai pasirinkta <Įjungt.>:
<Naudotojo autentifikav. naudojimas importuojant>: <Įjungt.>, <Išjungt.>
Ne
Ne
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Aparato parašo sertifikato patvirtinimas>
<Versija>, <Serijos numeris>, <Parašo algoritmas>, <Išduota>, <Galiojimo pradžios data>, <Galiojimo pabaigos data>, <Išdavėjas>, <Viešasis raktas>, <Sertifikato miniatiūra>, <Išduota (altern. pavad.)>, <Sertif. patikrin.>
Taip
Taip
Taip
Ne
-
<Vartotojo parašo sertifikato patvirtinimas>*2
<Versija>, <Serijos numeris>, <Parašo algoritmas>, <Išduota>, <Galiojimo pradžios data>, <Galiojimo pabaigos data>, <Išdavėjas>, <Viešasis raktas>, <Sertifikato miniatiūra>, <Išduota (altern. pavad.)>, <Sertif. patikrin.>
Taip
Taip
Taip
Ne
-
<Sertifikatų parametrai>
<Rakto generavimas>
<Tinklo komunikacijos rakto generavimas>
<Rakto pavadinimas>
Taip
Taip
Taip
Ne
-
<Parašo algoritmas> <SHA256>, <SHA384>, <SHA512>
Taip
Taip
Taip
Ne
-
<Rakto algoritmas> <RSA>, <ECDSA>
Taip
Taip
Taip
Ne
-
Kai pasirinkta <RSA>: <Rakto ilgis (bitais)> <512>, <1024>, <2048>, <4096>
Taip
Taip
Taip
Ne
-
Kai pasirinkta <ECDSA>
<Rakto tip.> <P256>, <P384>, <P521>
Taip
Taip
Taip
Ne
-
<Galiojimo pradžios data> Diena, mėnesis, metai (01/01/2000 - 31/12/2037)
Taip
Taip
Taip
Ne
-
<Galiojimo pabaigos data> Diena, mėnesis, metai (01/01/2000 - 31/12/2037)
Taip
Taip
Taip
Ne
-
<Šalis/regionas> Šalies / regiono pavadinimas ir kodas
Taip
Taip
Taip
Ne
-
<Būklė>
Taip
Taip
Taip
Ne
-
<Miestas>
Taip
Taip
Taip
Ne
-
<Organizacija>
Taip
Taip
Taip
Ne
-
<Organizacijos padalinys>
Taip
Taip
Taip
Ne
-
<Bendrinis pavadinimas> (aparato IP adresas arba FQDN (ne daugiau kaip 41 ženklas))
Taip
Taip
Taip
Ne
-
<Aparato parašo rakto generav./atnaujinim.>
<Taip>, <Ne>
Taip
Taip
Taip
C
Key Settings
<Prieig. valdymo rakto generavim./atnaujin.>
<Taip>, <Ne>
Taip
Taip
Taip
Ne
-
<Raktų ir sertifikatų sąrašas>
<Vartotojų raktų ir sertifikatų sąrašas>*2
<Sertifikato det. inform.> (<Versija>, <Serijos numeris>, <Parašo algoritmas>, <Išduota>, <Galiojimo pradžios data>, <Galiojimo pabaigos data>, <Išdavėjas>, <Viešasis raktas>, <Sertifikato miniatiūra>, <Išduota (altern. pavad.)>, <Sertif. patikrin.>)
Taip
Taip
Taip
C*3*4
Certificate/Certificate Revocation List (CRL) Settings
<Naikinti>
Taip
Taip
Taip
Ne
-
<Šio aparato raktų ir sertifikatų sąrašas>*2
<Sertifikato det. inform.> (<Versija>, <Serijos numeris>, <Parašo algoritmas>, <Išduota>, <Galiojimo pradžios data>, <Galiojimo pabaigos data>, <Išdavėjas>, <Viešasis raktas>, <Sertifikato miniatiūra>, <Išduota (altern. pavad.)>, <Sertif. patikrin.>)
Taip
Taip
Taip
C*3*4
Certificate/Certificate Revocation List (CRL) Settings
<Naikinti>
Taip
Taip
Taip
Ne
-
<Naudojimo vietos rod.> (kodas ir sertifikatas)
Taip
Taip
Taip
C
Certificate/Certificate Revocation List (CRL) Settings
<CA sertifikatų sąrašas>
<Sertifikato det. inform.> (<Versija>, <Serijos numeris>, <Parašo algoritmas>, <Išduota>, <Galiojimo pradžios data>, <Galiojimo pabaigos data>, <Išdavėjas>, <Viešasis raktas>, <Sertifikato miniatiūra>, <Išduota (altern. pavad.)>, <Sertif. patikrin.>)
Taip
Taip
Taip
C*3
Certificate/Certificate Revocation List (CRL) Settings
<Naikinti>
Taip
Taip
Taip
Ne
-
<Atšauktųjų sertifikatų sąrašas (CRL)>
<CRL informacija> <Versija>, <Parašo algoritmas>, <Galioja nuo>, <Kitas naujinimas>, <Išdavėjas>, <Serijos nr. sąrašas>
Taip
Taip
Taip
C*3
Certificate/Certificate Revocation List (CRL) Settings
<Naikinti>
Taip
Taip
Taip
Ne
-
<Rakto ir sertifikato įregistravimas>
<Įregistravimas>
Taip
Taip
Taip
Ne
-
<Naikinti>
Taip
Taip
Taip
Ne
-
<CA sertifikato įregistravimas>
<Įregistravimas>
Taip
Taip
Taip
Ne
-
<Naikinti>
Taip
Taip
Taip
Ne
-
<OCSP (sertifikato būsenos protok. tinkle) parametrai>
<OCSP (sertifikato būsenos protokolas tinkle) naudojimas> <Įjungt.>, <Išjungt.>
Kai pasirinkta <Įjungt.>:
<Sertifikato tikrinimo lygis>:
<Nepatikrintų sertifikatų įjungimas>: <Įjungt.>, <Išjungt.>
<OCSP (sertifikato būsenos protokolas tinkle) naudojimas>
<URL> <Gauti iš sertifikato>, <Vartotojo nustatytas>, <Gauti iš sert./pasirinktin.>
<Pasirinktinis URL>
<Komunikacijos skirtasis laikas> Nuo 1 iki 3 ir iki 30 sek.
Taip
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Užduoties būklės rodymas prieš autentifik.>
<Įjungt.>, <Išjungt.>
Ne
Ne
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Prieigos prie kitų vartotojo užduočių apribojimas>
<Kopija/atspaudas> <Įjungt.>, <Išjungt.>
<Siuntimas> <Įjungt.>, <Išjungt.>
<Priimti> <Įjungt.>, <Išjungt.>
<Išsaugoti> <Įjungt.>, <Išjungt.>
Ne
Ne
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Užduočių žurnalo rodymas>
<Įjungt.>, <Išjungt.>
Ne
Ne
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
Kai pasirinkta <Išjungt.>:
<Užduočių žurnalo gavimas valdymo programine įranga> <Leisti>, <Neleisti>
Ne
Ne
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Audito žurnalo įrašymas>
<Įjungt.>, <Išjungt.>
Ne
Ne
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Tinklo autentifikavimo žurnalo gavimas>
<Įjungt.>, <Išjungt.>
Ne
Ne
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Veiksmų mygtukais žurnalo išsaugojimas>
<Įjungt.>, <Išjungt.>
Ne
Ne
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Priežiūros atstovo prieigos ribojimas>
<Įjungt.>, <Išjungt. (būtina autentifikuoti)>, <Išjungt.>
Ne
Ne
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Pasirinktinių parametrų sinchronizavimas (klientas)>
Prieš sinchronizavimą: <Įjungti>, <Pauzė>
Po sinchronizavimo: <Išjungti>, <Tęsti>
Ne
Ne
Taip
Ne
-
<Asmeninių parametrų valdymas>
<Asmeninių parametrų naudojimo įjungimas>
<Įjungt.>, <Išjungt.>
Ne
Ne
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Veiksmas, kai viršijamas maks. vartotojų skaičius>
<Seniausių vartotojo parametrų naikinimas>, <Naujų vartotojų parametrų atsisakymas>
Ne
Ne
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Numatytojo ekrano paleidus/atkūrus naudojimas>
<Įjungt.>, <Išjungt.>
Ne
Ne
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Administratoriaus slaptažodžio inicijavimo draudimas>
<Įjungt.>, <Išjungt.>
Ne
Ne
Ne
Ne
-
<Specialiojo režimo veiksmų apribojimas>
<Įjungt.>, <Išjungt.>
Ne
Ne
Ne
Ne
-
*1
Importuojamas užregistruotas paskirstymo adresatas.
*2
Žymi elementus, kurie rodomi tik tuomet, kai galima naudoti atitinkamą pasirinktinę įrangą.
*3
Palaiko tik tuos algoritmus, kuriuos galima importuoti iš nuotolinės vartotojo sąsajos.
*4
Raktai ir sertifikatai eksportuojami PKCS#12 formatu.
6W24-0ER