Saugos parametrai

Informacijos apie elementus („A“, „B“, „C“ ir „Ne“), esančius stulpelyje „Funkcija „Importuoti viską““, ieškokite skirsnyje Funkcija „Importuoti viską“.
Elementas
Parametrų aprašas
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Galima nustatyti nuotolinio vartotojo sąsajoje
Funkcija „Importuoti viską“
Elemento pavadinimas, kai eksportuojama naudojant nuotolinio vartotojo sąsają
<Autentifikavimo/slaptažodžio parametrai>
<Autentifikavimo funkcijos parametrai>
<Autentif. naudojant skyriaus ID ir PIN kodą draudimas>
<Įjungt.>, <Išjungt.>
Taip
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Užrakinimo parametrai>
<Užrakinimo įjungimas>: <Įjungt.>, <Išjungt.>
Ne
Ne
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
Kai pasirinkta <Įjungt.>:
<Užrakinimo slenkstis>: Nuo 1 iki 10 kart.
<Užrakinimo laikotarpis>: Nuo 1 iki 60 min.
Ne
Ne
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Slaptažodžio parametrai>
<Autentifik. slaptažodžio kaupimo talpykloje draudimas>
<Įjungt.>, <Išjungt.>
Ne
Ne
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Įspėjimo rodymas, kai naudojamas numatyt. slaptaž.>
<Įjungt.>, <Išjungt.>
Ne
Ne
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Leidimas naudoti nuotol. prieigos numatyt. slaptažodį>
<Įjungt.>, <Išjungt.>
Ne
Ne
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Minimalaus ilgio parametrai>
<Įjungt.> (nuo 1 iki 32 ženklų), <Išjungt.>
Ne
Ne
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Galiojimo laikotarpio parametrai>
<Įjungt.> (nuo 1 iki 180 d.), <Išjungt.>
Ne
Ne
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Draud. naudoti 3 ar daugiau vienodų ženklų paeiliui>
<Įjungt.>, <Išjungt.>
Ne
Ne
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Naudokite bent 1 didžiąją raidę>
<Įjungt.>, <Išjungt.>
Ne
Ne
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Naudokite bent 1 mažąją raidę>
<Įjungt.>, <Išjungt.>
Ne
Ne
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Bent 1 skaitmens naudojimas>
<Įjungt.>, <Išjungt.>
Ne
Ne
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Bent 1 simbolio naudojimas>
<Įjungt.>, <Išjungt.>
Ne
Ne
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Šifravimo parametrai>
<Draudimas naudoti silpną šifravimą>
<Įjungt.>, <Išjungt.>
Pasirinkta <Įjungt.>:
<Draudimas naudoti raktą/sertifikatą su silpnu šifravimu>: <Įjungt.>, <Išjungt.>
Ne
Ne
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Formatuoti šifravimo metodą FIPS 140-2>
<Įjungt.>, <Išjungt.>
Ne
Ne
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Sistemos patikrinimas paleidžiant>
<Įjungt.>, <Išjungt.>
Ne
Ne
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
6W24-0EW