Rodymo parametrai

Informacijos apie elementus („A“, „B“, „C“ ir „Ne“), esančius stulpelyje „Funkcija „Importuoti viską““, ieškokite skirsnyje Funkcija „Importuoti viską“.
Elementas
Parametrų aprašas
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Galima nustatyti nuotolinio vartotojo sąsajoje
Funkcija „Importuoti viską“
Elemento pavadinimas, kai eksportuojama naudojant nuotolinio vartotojo sąsają
<Numatytasis ekranas paleidus/atkūrus>
<Pagrindinis>, <Kopija>, <Faksas>*1, <Skenavimas ir siuntimas>, <Skenavimas ir išsaugojimas>, <Saugomų failų pasiek.>, <Fakso/I-fakso dėžutė>, <Remote Scanner>, <Vadovėlis>, <Adr./persiunt. parametrai>, <Spausdinti>, <WSD skenavimas>, <Scan for Mobile>, <Mobiliųjų portalas>, <uniFLOW Online Setup>
Ne
Ne
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Būklės kontrolės ekrano atidar.> <Įjungt.>, <Išjungt.>
<Numatytasis ekranas (Būklės kontrolė)>
<Numat. būklės tipas> <Kopija/atspaudas>, <Siuntimas>, <Priimti>, <Išsaugoti>, <Sąnaud.medž./kita>
Taip
Taip
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Būklė/žurnalas> <Užduoties būklė>, <Užduoties žurnalas>
<Detaliau> (<Kopija/atspaudas>, <Užduoties būklė>): <Spausdinti>, <Kopija>
<Detaliau> (<Siuntimas>, <Užduoties būklė>): <Siuntimas>, <Faksas>
<Detaliau> (<Priimti>, <Užduoties būklė>): <Faksas>, <Persiųsti>
<Detaliau> (<Kopija/atspaudas>, <Užduoties žurnalas>): <Kopija>, <Spausdintuvas>, <Vietinis spausdin.>, <Priim. užd. spsdn.>, <Spausdinim. atask.>
<Detaliau> (<Siuntimas>, <Užduoties žurnalas>): <Siuntimas>, <Faksas>
<Detaliau> (<Priimti>, <Užduoties žurnalas>): <Priimti>, <Faksas>
<Fakso funkcijos rodymas>*1
<Įjungt.>, <Išjungt.>
Ne
Ne
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Fakso įgalinimas skenavimo ir siuntimo funkcijoje> <Įjungt.>, <Išjungt.>
<Išsaugojimo vietos rodymo parametrai>
<Tinklas> <Įjungt.>, <Išjungt.>
Ne
Ne
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Atmint. laikmena> <Įjungt.>, <Išjungt.>
<Kalbos/klaviatūros perjungimas>
<Kalba>, <Klaviatūros išdst.>
Taip
Taip
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Kalbos/klaviatūros perjungimo mygtuko rodymas>
<Įjungt.>, <Išjungt.>
Taip
Taip
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Klaviatūros lygio užfiksavimo funkcijos naud.>
<Įjungt.>, <Išjungt.>
Taip
Taip
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Registruotieji klaviatūros ženklai>
<Įregistrav./redagavimas>, <Naikinti>
Taip
Taip
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Popieriaus likučio pranešimo rodymas>
<Įjungt.>, <Išjungt.>
Taip
Taip
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Kopijų skaičius/užduoties trukmės būklė>
<Įjungt.>, <Išjungt.>
Taip
Taip
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Pranešimas nuvalyti originalų skenavimo sritį>
<Įjungt.>, <Išjungt.>
Taip
Taip
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Popieriaus tipo pasirinkimo ekrano pirmumas>
<Paprastas>, <Detalūs>
Taip
Taip
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Įvedimo mm/coliais perjungimas>
<Milimetras>, <Colis>
Taip
Taip
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Patvirtinti įdedant popierių į popieriaus stalčių>
<Įjungt.>, <Išjungt.>
Taip
Taip
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Įsiregistravusio vartotojo vardo rodymas>
<Ekrano viršuje> (<Vart. vardas>, <Pavadinimo rodymas>), <Ekrano apačioje>, <Išjungt.>
Ne
Ne
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<IP adreso rodymo parametrai>
<Įjungt.>, <Išjungt.>
Ne
Taip
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Scan for Mobile rodymas>
<Įjungt.>, <Išjungt.>
Ne
Taip
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Mobiliųjų portalo rodymas>
<Įjungt.>, <Išjungt.>
Ne
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<QR kodo rodymas mobiliųjų portale>
<Įjungt.>, <Išjungt.>
Ne
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
*1: Žymi elementus, kurie rodomi tik tuomet, kai galima naudoti atitinkamus pasirinktinius gaminius.
6W24-0CF