Tinklas

Informacijos apie elementus („A“, „B“, „C“ ir „Ne“), esančius stulpelyje „Funkcija „Importuoti viską““, ieškokite skirsnyje Funkcija „Importuoti viską“.
<Ataskaitos spausdinimas>
Elementas
Parametrų aprašas
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Galima nustatyti nuotolinio vartotojo sąsajoje
Funkcija „Importuoti viską“
Elemento pavadinimas, kai eksportuojama naudojant nuotolinio vartotojo sąsają
<Ataskaitos spausdinimas>
<Taip>, <No>
Taip
Taip
Taip
Ne
-
<Tinklo jungties parametrų keitimų patvirtinimas>
Elementas
Parametrų aprašas
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Galima nustatyti nuotolinio vartotojo sąsajoje
Funkcija „Importuoti viską“
Elemento pavadinimas, kai eksportuojama naudojant nuotolinio vartotojo sąsają
<Tinklo jungties parametrų keitimų patvirtinimas>
<Įjungt.>, <Išjungt.>
Ne
Taip
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<TCP/IP parametrai> <IPv4 parametrai>
Elementas
Parametrų aprašas
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Galima nustatyti nuotolinio vartotojo sąsajoje
Funkcija „Importuoti viską“
Elemento pavadinimas, kai eksportuojama naudojant nuotolinio vartotojo sąsają
<IPv4 naudojimas>
<Įjungt.>, <Išjungt.>
Ne
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<IP adreso parametrai>
<IP adresas> <0.0.0.0>
Ne
Taip
Taip
A
Settings/Registration Basic Information
<Potinklio kaukė> <0.0.0.0>
Ne
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Tinklų sietuv. adresas> <0.0.0.0>
Ne
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<DHCP> <Įjungt.>, <Išjungt.>
Ne
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Autom. IP> <Įjungt.>, <Išjungt.>
Ne
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<DHCP parinkties parametrai>
<Gauti pagr. kompiuterio pav.> <Įjungt.>, <Išjungt.>
Ne
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<DNS dinaminis atnaujinimas> <Įjungt.>, <Išjungt.>
Ne
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<DNS serverio adreso gavimas> <Įjungt.>, <Išjungt.>
Ne
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Domeno pavadinimo gavimas> <Įjungt.>, <Išjungt.>
Ne
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<WINS serverio adreso gavimas> <Įjungt.>, <Išjungt.>
Ne
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<SMTP serverio adreso gavimas> <Įjungt.>, <Išjungt.>
Ne
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<POP serverio adreso gavimas> <Įjungt.>, <Išjungt.>
Ne
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Release Address Last Acquired from DHCP Server When Address Cannot Be Acquired>*1: <Įjungt.>, <Išjungt.>
Ne
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<PING komanda>
<IPv4 adresas> <0.0.0.0>
Ne
Taip
Ne
Ne
-
*1
Šiuos parametrus galima nurodyti tik naudojant nuotolinę vartotojo sąsają.
<TCP/IP parametrai> <IPv6 parametrai>
Elementas
Parametrų aprašas
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Galima nustatyti nuotolinio vartotojo sąsajoje
Funkcija „Importuoti viską“
Elemento pavadinimas, kai eksportuojama naudojant nuotolinio vartotojo sąsają
<IPv6 naudojimas>
<Įjungt.>, <Išjungt.>
Ne
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Neįsimn. adreso parametrai>
<Neįsimenamojo adreso naudojimas> <Įjungt.>, <Išjungt.>
Ne
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Rankinio adreso parametrai>
<Naudoti rankinį adresą> <Įjungt.>, <Išjungt.>
Ne
Taip
Taip
A
Settings/Registration Basic Information
<Rankinis adresas> (IPv6 adresas (ne daugiau kaip 39 ženklai)
Ne
Taip
Taip
A
Settings/Registration Basic Information
<Prefikso ilgis> Nuo 0 iki 64 ir iki 128
Ne
Taip
Taip
A
Settings/Registration Basic Information
<Numatytasis maršrut. adres.> (ne daugiau kaip 39 ženklai)
Ne
Taip
Taip
A
Settings/Registration Basic Information
<DHCPv6 naudojimas>
<Įjungt.>, <Išjungt.>
Ne
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<PING komanda>
<IPv6 adresas> (ne daugiau kaip 39 ženklai)
Ne
Taip
Ne
Ne
-
<Pagr. komp. pavadinimas>
Ne
Taip
Ne
Ne
-
<Gauti tik įsimenamojo adreso prefiksą>
<Įjungt.>, <Išjungt.>
Taip
Ne
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<DHCP parinkties parametrai>
<DNS serverio adreso gavimas> <Įjungt.>, <Išjungt.>
Taip
Ne
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Domeno pavadinimo gavimas> <Įjungt.>, <Išjungt.>
Taip
Ne
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<TCP/IP parametrai> <DNS parametrai>
Elementas
Parametrų aprašas
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Galima nustatyti nuotolinio vartotojo sąsajoje
Funkcija „Importuoti viską“
Elemento pavadinimas, kai eksportuojama naudojant nuotolinio vartotojo sąsają
<DNS serverio adreso parametrai>
<IPv4>
<Pirminis DNS serveris>
Ne
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Antrinis DNS serveris>
Ne
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<IPv6>
<Pirminis DNS serveris>
Ne
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Antrinis DNS serveris>
Ne
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<DNS pagr. komp./domeno pavadinimo param.>
<IPv4>
<Pagr. komp. pavadinimas> Canon****** („******“ atitinka šeššis paskutinius MAC adreso skaitmenis).
Ne
Taip
Taip
A
Settings/Registration Basic Information
<Domeno pavadinimas>
Ne
Taip
Taip
A
Settings/Registration Basic Information
<IPv6>
<Naud. tą p. pgr. kmp./dom. pav. kaip ir IPv4> <Įjungt.>, <Išjungt.>
Ne
Taip
Taip
A
Settings/Registration Basic Information
<Pagr. komp. pavadinimas> Canon****** („******“ atitinka šeššis paskutinius MAC adreso skaitmenis).
Ne
Taip
Taip
A
Settings/Registration Basic Information
<Domeno pavadinimas>
Ne
Taip
Taip
A
Settings/Registration Basic Information
<DNS dinamin.atnaujinimo parametrai>
<IPv4>
<DNS dinaminis atnaujinimas> <Įjungt.>, <Išjungt.>
Ne
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<IPv6>
<DNS dinaminis atnaujinimas> <Įjungt.>, <Išjungt.>
Ne
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Nuo būsenos neprikl. adreso įregistr.> <Įjungt.>, <Išjungt.>
Ne
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Rankinio adreso įregistravimas> <Įjungt.>, <Išjungt.>
Ne
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Įsimenam. adreso įregistravimas> <Įjungt.>, <Išjungt.>
Ne
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<mDNS parametrai>
<IPv4 mDNS naudojimas> <Įjungt.>, <Išjungt.>
Ne
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<mDNS pavadinimas> (ne daugiau kaip 63 ženklai)
Ne
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<IPv6 mDNS naudojimas> <Įjungt.>, <Išjungt.>
Ne
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Naudoti tą patį mDNS pavad. kaip ir IPv4> <Įjungt.>, <Išjungt.>
Ne
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<mDNS pavadinimas> (ne daugiau kaip 63 ženklai)
Ne
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<TCP/IP parametrai>
Elementas
Parametrų aprašas
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Galima nustatyti nuotolinio vartotojo sąsajoje
Funkcija „Importuoti viską“
Elemento pavadinimas, kai eksportuojama naudojant nuotolinio vartotojo sąsają
<Kompiuterio pavad./darbo grupės pavadin. parametrai>
<Kompiuterio pavadinimas> (ne daugiau kaip 15 ženklų) Canon****** („******“ atitinka šeššis paskutinius MAC adreso skaitmenis).
Ne
Taip
Taip
A
Settings/Registration Basic Information
<Darbo grupės pavadinimas> (ne daugiau kaip 15 ženklų) DARBO GRUPĖ
Ne
Taip
Taip
A
Settings/Registration Basic Information
<Komentaras> (ne daugiau kaip 48 ženklai)
Ne
Taip
Taip
A
Settings/Registration Basic Information
<Naudoti „NetBIOS“> <Įjungt.>, <Išjungt.>
Ne
Taip
Taip
A
Settings/Registration Basic Information
<SMB kliento parametrai>
<Autentifikavimo tipas> <NTLMv1>, <NTLMv2>
Ne
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<SMB parašo reikalavimas jungiantis> <Įjungt.>, <Išjungt.>
Ne
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Šifravimo reikalavimas jungiantis> <Įjungt.>, <Išjungt.>
Ne
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Skirtasis laikas> Nuo 3 iki 10 ir iki 300 sek.
Ne
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<SMB kliento versijos nurodymas>
<1.0> <Įjungt.>, <Išjungt.>
Taip
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<2.0> <Įjungt.>, <Išjungt.>
Taip
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<3.0> <Įjungt.>, <Išjungt.>
Taip
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<WINS parametrai>
<WINS raiška> <Įjungt.>, <Išjungt.>
Ne
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<WINS serverio adresas> (IP adresas)
Ne
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<LPD spausdin. parametrai>
<Įjungt.>, <Išjungt.>
Ne
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<LPD titulinis puslapis> <Įjungt.>, <Išjungt.>
Ne
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Priėmimo skirtasis laikas> Nuo 1 iki 5 ir iki 60 (min.)
Ne
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<RAW spausdin. parametrai>
<Įjungt.>, <Išjungt.>
Ne
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Dvikryptė komunikacija> <Įjungt.>, <Išjungt.>
Ne
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Priėmimo skirtasis laikas> Nuo 1 iki 5 ir iki 60 (min.)
Ne
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<SNTP parametrai>
<SNTP naudojimas> <Įjungt.>, <Išjungt.>
Ne
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Atsisiuntimo intervalas> Nuo 10 iki 1440 ir iki 2880 min.
Ne
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<NTP serverio adresas> (IP adresas arba pagrindinio kompiuterio pavadinimas)
Ne
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Tikrinti NTP serverį>
Ne
Taip
Taip
Ne
-
<FTP spausdinimo parametrai>
<FTP spausdinimo naudojimas> <Įjungt.>, <Išjungt.>
Ne
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Vart. vardas> guest
Ne
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Slaptažodis> 7654321
Ne
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<UTF-8 naudojimas rodant FTP spausd. užduot. pavad.>
<Įjungt.>, <Išjungt.>
Ne
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<WSD parametrai>
<WSD spausdinimo naudojimas> <Įjungt.>, <Išjungt.>
Ne
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<WSD naršymo naudojimas> <Įjungt.>, <Išjungt.>
Ne
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<WSD skenavimo naudojimas> <Įjungt.>, <Išjungt.>
Ne
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<FTP PASV režimo naudojimas>
<Įjungt.>, <Išjungt.>
Ne
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<IPP spausdin. parametrai>
<Įjungt.>, <Išjungt.>
Ne
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Leidimas naudojant TLS> <Įjungt.>, <Išjungt.>
Ne
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Autentifik. naudojimas> <Įjungt.>, <Išjungt.>
Ne
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Daugiaadresio atradimo parametrai>
<Atsakymas> <Įjungt.>, <Išjungt.>
Ne
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Srities pavadinimas>
Ne
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Sleep Mode Notification Settings>*1
<Notify> <Įjungt.>, <Išjungt.>
Ne
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Port Number> Nuo 1 iki 11427 ir iki 65535
Ne
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Number of Routers to Traverse> Nuo 0 iki 3 ir iki 254
Ne
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Notification Interval> Nuo 60 iki 600 ir iki 65535 sek.
Ne
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<HTTP naudojimas>
<Įjungt.>, <Išjungt.>
Ne
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<TLS parametrai>
<Parametrai, naudojantys TLS>
Ne
Taip
Taip
Ne
-
<Raktas ir sertifikatas>
<Nustatyti numat. raktu> <Taip>, <Ne>
Ne
Taip
Taip
Ne
-
<Sertifikato det. inform.> (<Versija>, <Serijos numeris>, <Parašo algoritmas>, <Išduota>, <Galiojimo pradžios data>, <Galiojimo pabaigos data>, <Išdavėjas>, <Viešasis raktas>, <Sertifikato miniatiūra>, <Išduota (altern. pavad.)>, <Sertif. patikrin.>)
Ne
Taip
Taip
Ne
-
<Naudojimo vietos rod.> (parodo, kam naudojama raktų pora)
Ne
Taip
Taip
Ne
-
<Leidžiamų vers. nurodymas>
<Maksimali versija> <TLS 1.0>, <TLS 1.1>, <TLS 1.2>
Ne
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Minimali versija> <TLS 1.0>, <TLS 1.1>, <TLS 1.2>
Ne
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Algoritmo parametrai>
<Šifravimo algoritmas>
<AES-CBC (256 bitų)> <Įjungt.>, <Išjungt.>
<AES-GCM (256 bitų)>: <Įjungt.>, <Išjungt.>
<3DES-CBC>: <Įjungt.>, <Išjungt.>
<AES-CBC (128 bitų)>: <Įjungt.>, <Išjungt.>
<AES-GCM (128 bitų)>: <Įjungt.>, <Išjungt.>
Ne
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Tarp. serverio parametrai>
<Tarp. serverio naudojimas> <Įjungt.>, <Išjungt.>
Ne
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Serverio adresas> (IP adresas arba FQDN)
Ne
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Prievado numeris> Nuo 1 iki 80 ir iki 65535
Ne
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Tarp.serverio naudoj. tame pačiame domene> <Įjungt.>, <Išjungt.>
Ne
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Autentifikavimo nustatymas>
<Tarp. serv. autent. naudoj.> <Įjungt.>, <Išjungt.>
Ne
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Vart. vardas> (ne daugiau kaip 24 ženklai)
Ne
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Slaptažodis> (ne daugiau kaip 24 ženklai)
Ne
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Autent. inform. patvirt., kai veikai autent. vald. režimu>
<Įjungt.>, <Išjungt.>
Ne
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
*1
Šiuos parametrus galima nurodyti tik naudojant nuotolinę vartotojo sąsają.
<TCP/IP parametrai> <IPSec parametrai>
Elementas
Parametrų aprašas
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Galima nustatyti nuotolinio vartotojo sąsajoje
Funkcija „Importuoti viską“
Elemento pavadinimas, kai eksportuojama naudojant nuotolinio vartotojo sąsają
<IPSec naudojimas>
<Įjungt.>, <Išjungt.>
Ne
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Priimti paketus be strategijos>
<Leisti>, <Atmesti>
Ne
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Strategijos įjung./išjung.>
<Įjungt.>, <Išjungt.>
Ne
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Įregistr.>
<Strategijos pavadinimas> (ne daugiau kaip 24 ženklai)
Ne
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Išrinkiklio parametrai>
<Vietinis adresas> (<Visi IP adresai>, <IPv4 adresas>, <IPv6 adresas>, <IPv4 rankin. parametrai>, <IPv6 rankin. parametrai>)
Ne
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<IPv4 rankin. parametrai> (<Vienas adresas>, <Adresų diapazonas>(<Pirmasis adresas>, <Paskutinis adresas>), <Potinklio parametrai>(<Adresas>, <Potinklio kaukė>)
Ne
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<IPv6 rankin. parametrai> (<Vienas adresas>(<Adresas>), <Adresų diapazonas> (<Pirmasis adresas>, <Paskutinis adresas>), <Prefikso nurodymas> (<Adresas>, <Prefikso ilgis>)
Ne
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Prefikso ilgis> (nuo 0 iki 64 ir iki 128)
Ne
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Nuotolinis adresas>(<Visi IP adresai>, <Visi IPv4 adresai>, <Visi IPv6 adresai>, <IPv4 rankin. parametrai>, <IPv6 rankin. parametrai>)
Ne
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<IPv4 rankin. parametrai>(<Vienas adresas>, <Adresų diapazonas>(<Pirmasis adresas>, <Paskutinis adresas>), <Potinklio parametrai>(<Adresas>, <Potinklio kaukė>)
Ne
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<IPv6 rankin. parametrai> (<Vienas adresas>(<Adresas>), <Adresų diapazonas> (<Pirmasis adresas>, <Paskutinis adresas>), <Prefikso nurodymas> (<Adresas>, <Prefikso ilgis>)
Ne
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Prefikso ilgis> (nuo 0 iki 64 ir iki 128)
Ne
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Port> (<Nurodyti pagal prievado numerį>, <Nurodyti pagal tarnybos pavad.>)
Ne
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Nurodyti pagal prievado numerį>(<Vietinis prievadas>(<Visi prievadai>, <Vienas prievadas>), <Nuotolinis prievadas>(<Visi prievadai>, <Vienas prievadas>)
Ne
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Vienas prievadas> (nuo 1 iki 65535)
Ne
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Nurodyti pagal tarnybos pavad.>
<Tarnybos įjung./išjung.> <Įjungt.>, <Išjungt.>
Ne
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<IKE parametrai>
<IKE režimas> <Pagrindinis>, <Agresyvusis>
Ne
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Autentifikavimo metodas> <Išanks.bendr. rakto metod.> (<Bendrinamasis raktas>), <Sk. parašo būdas> (<Raktas ir sertifikatas>)
Ne
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Raktas ir sertifikatas>:
<Nustatyti numat. raktu>
Ne
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Raktas ir sertifikatas>
<Sertifikato det. inform.>(<Versija>, <Serijos numeris>, <Parašo algoritmas>, <Išduota>, <Galiojimo pradžios data>, <Galiojimo pabaigos data>, <Išdavėjas>, <Viešasis raktas>, <Sertifikato miniatiūra>, <Išduota (altern. pavad.)>, <Sertif. patikrin.>)
Ne
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Raktas ir sertifikatas> <Naudojimo vietos rod.>(parodo, kam naudojama raktų pora)
Ne
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Autentifikavimo/šifravimo algoritmas> (<Autom.>, <Rankiniai parametrai>)
Ne
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Autentifikavimo/šifravimo algoritmas> <Rankiniai parametrai>
<Autentifikavim.>
<SHA1> <Įjungt.>, <Išjungt.>
<SHA2> <Įjungt.>, <Išjungt.>
Ne
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Šifravimas>
<3DES-CBC> <Įjungt.>, <Išjungt.>
<AES-CBC> <Įjungt.>, <Išjungt.>
Ne
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<DH grupė>
<14grupė (2048)> <Įjungt.>, <Išjungt.>
<ECDH-P256>: <Įjungt.>, <Išjungt.>
<ECDH-P384>: <Įjungt.>, <Išjungt.>
Ne
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<IPSec tinklo parametrai>
<Galiojimas>
<Laikas> <Įjungt.>, <Išjungt.>
Ne
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Įjungt.> (nuo 1 iki 480 ir iki 65535min.)
Ne
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Galiojimas>
<Formatas> <Įjungt.>, <Išjungt.>
Ne
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Įjungt.> (Nuo 0 iki 1 ir iki 65535 MB)
Ne
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<PFS> <Įjungt.>, <Išjungt.>
Ne
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Autentifikavimo/šifravimo algoritmas> <Autom.>, <Rankiniai parametrai>
Ne
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Autentifikavimo/šifravimo algoritmas> <Rankiniai parametrai> (<ESP>, <ESP (AES-GCM)>, <AH (SHA1)>)
Ne
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<ESP> parametrai:
<ESP autentifikavim.>
<SHA1> <Įjungt.>, <Išjungt.>
<NULL> <Įjungt.>, <Išjungt.>
Ne
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<ESP šifravimas>
<3DES-CBC> <Įjungt.>, <Išjungt.>
<AES-CBC> <Įjungt.>, <Išjungt.>
<NULL> <Įjungt.>, <Išjungt.>
Ne
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<ESP (AES-GCM)> parametrai: Nėra
Ne
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<AH (SHA1)> parametrai: Nėra
Ne
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Ryšio režimas>:
Transport (tik rodoma)
Ne
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Leisti tik 256 bitų AES rakto ilgį>
<Įjungt.>, <Išjungt.>
Ne
Taip
Taip
Ne
-
<Redagavimas>
-
Ne
Taip
Taip
Ne
-
<Naikinti>
-
Ne
Taip
Taip
Ne
-
<Spausdin. sąrašas>
<Taip>, <Ne>
Ne
Taip
Taip
Ne
-
<TCP/IP parametrai>
Elementas
Parametrų aprašas
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Galima nustatyti nuotolinio vartotojo sąsajoje
Funkcija „Importuoti viską“
Elemento pavadinimas, kai eksportuojama naudojant nuotolinio vartotojo sąsają
<TCP/IP Option Settings>*1
<Use Window Scale Option> <Įjungt.>, <Išjungt.>
Ne
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<MTU Size> Nuo 600 iki 1500 bytes (600-1500)
Ne
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Tinklo saito skenavimo naudojimas>
<Įjungt.>, <Išjungt.>
Ne
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<TLS naudojimas> <Įjungt.>, <Išjungt.>
Ne
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
*1
Šiuos parametrus galima nurodyti tik naudojant nuotolinę vartotojo sąsają.
<SNMP parametrai>
Elementas
Parametrų aprašas
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Galima nustatyti nuotolinio vartotojo sąsajoje
Funkcija „Importuoti viską“
Elemento pavadinimas, kai eksportuojama naudojant nuotolinio vartotojo sąsają
<SNMPv1 naudojimas>
<Įjungt.>, <Išjungt.>
Ne
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Skirtosios bendr. nustatymas>
<Skirtoji bendruomenė> <Įjungt.>, <Išjungt.>
Ne
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<MIB prieigos leidimas> <Skaityti/rašyti>, <Tik skaitom.>
Ne
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<1 bendruomenės pavad. nustat.>
<1 bendruomenės pavadinimas> <Įjungt.>, <Išjungt.>
Ne
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<MIB prieigos leidimas> <Skaityti/rašyti>, <Tik skaitom.>
Ne
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Bendruomen. pavadinimas> viešasis
Ne
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<2 bendruomenės pavad. nustat.>
<2 bendruomenės pavadinimas> <Įjungt.>, <Išjungt.>
Ne
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<MIB prieigos leidimas> <Skaityti/rašyti>, <Tik skaitom.>
Ne
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Bendruomen. pavadinimas> 2 viešas
Ne
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<SNMPv3 naudojimas>
<Įjungt.>, <Išjungt.>
Ne
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Administrator parametrai>
<Administrator naudojimas> <Įjungt.>, <Išjungt.>
Ne
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Šifravimo slaptažodis>
Ne
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Naudoti tą patį slaptaž. kaip ir autentifikuojantis> <Įjungt.>, <Išjungt.>
Ne
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Vartotojo parametrai>
<Vartotojas įjung./išjung.> <Įjungt.>, <Išjungt.>
Ne
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Įregistravimas> (<Vart. vardas>, <MIB prieigos leidimas> (<Skaityti/rašyti>, <Tik skaitom.>), <Saugos parametrai> (<Auten. Taip/Šifr. Taip>, <Autent. Taip/Šifr. Ne>, <Autent. Ne./Šifr. Ne>), <Autentifikavimo algoritmas> (<MD5>, <SHA1>), <Autentifikavimo slaptažodis>, <Šifravimo algoritmas> (<DES>, <AES>), <Šifravimo slaptažodis>)
Ne
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<D.inf./redag.> (<Vart. vardas>, <MIB prieigos leidimas> (<Skaityti/rašyti>, <Tik skaitom.>), <Saugos parametrai> (<Auten. Taip/Šifr. Taip>, <Autent. Taip/Šifr. Ne>, <Autent. Ne./Šifr. Ne>), <Autentifikavimo algoritmas> (<MD5>, <SHA1>), <Autentifikavimo slaptažodis>, <Šifravimo algoritmas> (<DES>, <AES>), <Šifravimo slaptažodis>)
Ne
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Naikinti>
Ne
Taip
Taip
Ne
-
<Gauti spausd. vald. inform .iš p.komp.>
<Įjungt.>, <Išjungt.>
Ne
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Pagr. komp. išteklių MIB formatavimas pagal RFC2790>
Elementas
Parametrų aprašas
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Galima nustatyti nuotolinio vartotojo sąsajoje
Funkcija „Importuoti viską“
Elemento pavadinimas, kai eksportuojama naudojant nuotolinio vartotojo sąsają
<Pagr. komp. išteklių MIB formatavimas pagal RFC2790>
<Įjungt.>, <Išjungt.>
Ne
Taip
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Skirtieji prievado parametrai>
Elementas
Parametrų aprašas
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Galima nustatyti nuotolinio vartotojo sąsajoje
Funkcija „Importuoti viską“
Elemento pavadinimas, kai eksportuojama naudojant nuotolinio vartotojo sąsają
<Skirtieji prievado parametrai>
<Įjungt.>, <Išjungt.>
Ne
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Skirtojo prievado autentifikavimo metodas>
Elementas
Parametrų aprašas
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Galima nustatyti nuotolinio vartotojo sąsajoje
Funkcija „Importuoti viską“
Elemento pavadinimas, kai eksportuojama naudojant nuotolinio vartotojo sąsają
<Skirtojo prievado autentifikavimo metodas>
<1 režimas>, <2 režimas>
Ne
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Kaupos funkcijos naudojimas>
Elementas
Parametrų aprašas
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Galima nustatyti nuotolinio vartotojo sąsajoje
Funkcija „Importuoti viską“
Elemento pavadinimas, kai eksportuojama naudojant nuotolinio vartotojo sąsają
<Kaupos funkcijos naudojimas>
<Įjungt.>, <Išjungt.>
Ne
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Ryšio laukimo laikas paleidimo metu>
Elementas
Parametrų aprašas
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Galima nustatyti nuotolinio vartotojo sąsajoje
Funkcija „Importuoti viską“
Elemento pavadinimas, kai eksportuojama naudojant nuotolinio vartotojo sąsają
<Ryšio laukimo laikas paleidimo metu>
Nuo 0 iki 300 sek.
Ne
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Eterneto tvarkyklės param.>
Elementas
Parametrų aprašas
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Galima nustatyti nuotolinio vartotojo sąsajoje
Funkcija „Importuoti viską“
Elemento pavadinimas, kai eksportuojama naudojant nuotolinio vartotojo sąsają
<Eterneto tvarkyklės param.>
<Automatinis aptikimas> <Įjungt.>, <Išjungt.>
Ne
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Komunikacijos režimas> (Išjungt.): <Pakait. dvipusis ryšys>, <Vienlaikis dvipus. ryšys>
Ne
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Eterneto tipas> (Išjungt.): <10BASE-T>, <100BASE-TX>, <1000BASE-T>
Ne
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Dabartinis perdavimo greitis> tik rodoma
Ne
Taip
Taip
Ne
-
<MAC adresas> tik rodoma
Ne
Taip
Taip
Ne
-
<IEEE 802.1X parametrai>
Elementas
Parametrų aprašas
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Galima nustatyti nuotolinio vartotojo sąsajoje
Funkcija „Importuoti viską“
Elemento pavadinimas, kai eksportuojama naudojant nuotolinio vartotojo sąsają
<IEEE 802.1X naudojimas>
<Įjungt.>, <Išjungt.>
Ne
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Įsiregistravimo vardas>
Prisijungimo vardas
Ne
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Autent. serverio sertif. patikrinimas>
<Įjungt.>, <Išjungt.>
Ne
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Autent. serverio pavad. patikrinim.>
<Įjungt.>, <Išjungt.>
Ne
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Autentifikavimo serverio pavad.>
Autentifikavimo serverio pavad.
Ne
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<TLS naudojimas>
<Įjungt.>, <Išjungt.>
Ne
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Raktas ir sertifikatas>
Nustatyti numat. raktu
Ne
Taip
Taip
Ne
-
<Sertifikato det. inform.> (<Versija>, <Serijos numeris>, <Parašo algoritmas>, <Išduota>, <Galiojimo pradžios data>, <Galiojimo pabaigos data>, <Išdavėjas>, <Viešasis raktas>, <Sertifikato miniatiūra>, <Išduota (altern. pavad.)>, <Sertif. patikrin.>)
Ne
Taip
Taip
Ne
-
<Naudojimo vietos rod.> (kodas ir sertifikatas)
Ne
Taip
Taip
Ne
-
<TTLS naudojimas>
<Įjungt.>, <Išjungt.>
Ne
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<<TTLS parametrai (TTLS protokolas)>> <MSCHAPv2>, <PAP>
Ne
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<PEAP naudojimas>
<Įjungt.>, <Išjungt.>
Ne
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Vart. vardas>
Vartotojo, kuris bus autentifikuojamas naudojant IEEE802.1X autentifikavimo protokolą, vardas
Ne
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Slaptažodis>
Vartotojo, kuris bus autentifikuojamas naudojant IEEE802.1X autentifikavimo protokolą, slaptažodis
Ne
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Įsireg. vardo kaip n. vardo naudojimas>
<Įjungt.>, <Išjungt.>
Ne
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Užkardos parametrai> <IPv4 adreso filtras>
Elementas
Parametrų aprašas
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Galima nustatyti nuotolinio vartotojo sąsajoje
Funkcija „Importuoti viską“
Elemento pavadinimas, kai eksportuojama naudojant nuotolinio vartotojo sąsają
<Siunčiamų filtras>
<Filtro naudojimas> <Įjungt.>, <Išjungt.>
Ne
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Numatytoji strategija> <Leisti>, <Atmesti>
Ne
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Įregistravimas> (ne daugiau kaip 16 IPv4 adresų), <Redagavimas>, <Naikinti>
Ne
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Įregistravimas>
<Vienas adresas>, <Adreso diapazonas> (<Pirmasis adresas>, <Paskutinis adresas>), <Prefikso adresas> (<Adresas>, <Prefikso ilgis>)
Ne
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Redagavimas>
<Vienas adresas>, <Adreso diapazonas> (<Pirmasis adresas>, <Paskutinis adresas>), <Prefikso adresas> (<Adresas>, <Prefikso ilgis>)
Ne
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Prefikso ilgis> (nuo 0 iki 32)
Ne
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Gaunamų filtras>
<Filtro naudojimas> <Įjungt.>, <Išjungt.>
Ne
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Numatytoji strategija> <Leisti>, <Atmesti>
Ne
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Įregistravimas> (ne daugiau kaip 16 IPv4 adresų), <Det. inform./redagavimas>, <Delete>
Ne
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Įregistravimas>
<Vienas adresas>, <Adreso diapazonas> (<Pirmasis adresas>, <Paskutinis adresas>), <Prefikso adresas> (<Adresas>, <Prefikso ilgis>), <Prievado numeris> (<Nenurodyti>, <Nurodyti>)
<Nurodyti> (<Prievado numeris>): <Pridėjimas>, <Naikinti>
Ne
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Det. inform./redagavimas>
<Vienas adresas>, <Adreso diapazonas> (<Pirmasis adresas>, <Paskutinis adresas>), <Prefikso adresas> (<Adresas>, <Prefikso ilgis>), <Prievado numeris> (<Nenurodyti>, <Nurodyti>)
Ne
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Prefikso ilgis> (nuo 0 iki 32)
Ne
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Visada leisti siuntimą/priėmimą naudojant ICMP>
<Įjungt.>, <Išjungt.>
Ne
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Užkardos parametrai> <IPv6 adreso filtras>
Elementas
Parametrų aprašas
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Galima nustatyti nuotolinio vartotojo sąsajoje
Funkcija „Importuoti viską“
Elemento pavadinimas, kai eksportuojama naudojant nuotolinio vartotojo sąsają
<Siunčiamų filtras>
<Filtro naudojimas> <Įjungt.>, <Išjungt.>
Ne
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Numatytoji strategija> <Leisti>, <Atmesti>
Ne
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Įregistravimas> (ne daugiau kaip 16 IPv6 adresų), <Redagavimas>, <Naikinti>
Ne
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Įregistravimas>
<Vienas adresas> (<Adresas>), <Prefikso adresas> (<IPv6 prefiksas>, <Prefikso ilgis>)
Ne
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Redagavimas>
<Vienas adresas> (<Adresas>), <Prefikso adresas> (<IPv6 prefiksas>, <Prefikso ilgis>)
Ne
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Prefikso ilgis> (nuo 0 iki 128)
Ne
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Gaunamų filtras>
<Filtro naudojimas> <Įjungt.>, <Išjungt.>
Ne
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Numatytoji strategija> <Leisti>, <Atmesti>
Ne
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Įregistravimas> (ne daugiau kaip 16 IPv6 adresų), <Det. inform./redagavimas>, <Naikinti>
Ne
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Įregistravimas>
<Vienas adresas> (<Adresas>), <Prefikso adresas> (<IPv6 prefiksas>, <Prefikso ilgis>), <Prievado numeris> (<Nenurodyti>, <Nurodyti>)
<Nurodyti> (<Prievado numeris>): <Pridėjimas>, <Naikinti>
Ne
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<D.inf./redag.>
<Vienas adresas> (<Adresas>), <Prefikso adresas> (<IPv6 prefiksas>, <Prefikso ilgis>), <Prievado numeris> (<Nenurodyti>, <Nurodyti>)
Ne
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Prefikso ilgis> (nuo 0 iki 128)
Ne
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Visada leisti siuntimą/priėmimą naudojant ICMPv6>
<Įjungt.>, <Išjungt.>
Ne
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Užkardos parametrai> <MAC adreso filtras>
Elementas
Parametrų aprašas
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Galima nustatyti nuotolinio vartotojo sąsajoje
Funkcija „Importuoti viską“
Elemento pavadinimas, kai eksportuojama naudojant nuotolinio vartotojo sąsają
<Siunčiamų filtras>
<Filtro naudojimas> <Įjungt.>, <Išjungt.>
Ne
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Numatytoji strategija> <Leisti>, <Atmesti>
Ne
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Įregistravimas> (ne daugiau kaip 100 MAC adresų), <Redagavimas>, <Naikinti>
Ne
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Gaunamų filtras>
<Filtro naudojimas> <Įjungt.>, <Išjungt.>
Ne
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Numatytoji strategija> <Leisti>, <Atmesti>
Ne
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Įregistravimas> (ne daugiau kaip 100 MAC adresų), <Redagavimas>, <Naikinti>
Ne
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Užkardos parametrai> <Blokuojamų IP adresų žurnalas>
Elementas
Parametrų aprašas
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Galima nustatyti nuotolinio vartotojo sąsajoje
Funkcija „Importuoti viską“
Elemento pavadinimas, kai eksportuojama naudojant nuotolinio vartotojo sąsają
<Blokuojamų IP adresų žurnalas>
<Laikas>, <Tipas>, <IP adresas>, <Prievado numeris>, <Rezultatas>, <IP adreso rodymas>
Ne
Taip
Taip
Ne
-
<„Mopria“ naudojimas>
Elementas
Parametrų aprašas
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Galima nustatyti nuotolinio vartotojo sąsajoje
Funkcija „Importuoti viską“
Elemento pavadinimas, kai eksportuojama naudojant nuotolinio vartotojo sąsają
<„Mopria“ naudojimas>
<Įjungt.>, <Išjungt.>
Ne
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<„AirPrint“ naudojimas>
Elementas
Parametrų aprašas
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Galima nustatyti nuotolinio vartotojo sąsajoje
Funkcija „Importuoti viską“
Elemento pavadinimas, kai eksportuojama naudojant nuotolinio vartotojo sąsają
<„AirPrint“ naudojimas>
<Įjungt.>, <Išjungt.>
Ne
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<„AirPrint“ klaidų rodymas>
Elementas
Parametrų aprašas
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Galima nustatyti nuotolinio vartotojo sąsajoje
Funkcija „Importuoti viską“
Elemento pavadinimas, kai eksportuojama naudojant nuotolinio vartotojo sąsają
<„AirPrint“ klaidų rodymas>
<Įjungt.>, <Išjungt.>
Ne
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<„Google Cloud Print“ parametrai>
Elementas
Parametrų aprašas
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Galima nustatyti nuotolinio vartotojo sąsajoje
Funkcija „Importuoti viską“
Elemento pavadinimas, kai eksportuojama naudojant nuotolinio vartotojo sąsają
<„Google Cloud Print“ parametrai>
<Įjungt.>, <Išjungt.>
Ne
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Aparato vietos informacijos parametrai>
Elementas
Parametrų aprašas
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Galima nustatyti nuotolinio vartotojo sąsajoje
Funkcija „Importuoti viską“
Elemento pavadinimas, kai eksportuojama naudojant nuotolinio vartotojo sąsają
<Aparato vietos informacijos parametrai>
<Platuma> Nurodykite platumą.
Ne
Taip
Taip
Ne
-
<Ilguma> Nurodykite ilgumą
Ne
Taip
Taip
Ne
-
<Sąsajos pasirinkimas>
Elementas
Parametrų aprašas
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Galima nustatyti nuotolinio vartotojo sąsajoje
Funkcija „Importuoti viską“
Elemento pavadinimas, kai eksportuojama naudojant nuotolinio vartotojo sąsają
<Sąsajos pasirinkimas>
<Laidinis LAN>, <Belaidis LAN>, <Laidinis LAN + belaidis LAN>
Ne
Taip
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Belaidis LAN> <Belaidžio LAN parametrai>
Elementas
Parametrų aprašas
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Galima nustatyti nuotolinio vartotojo sąsajoje
Funkcija „Importuoti viską“
Elemento pavadinimas, kai eksportuojama naudojant nuotolinio vartotojo sąsają
<WPS mygt. paspaudimo režim.>
<WPS PIN kodo režimas>
<Kita (rankinis nustatymas)>
<Prieigos taško pasirinkimas>
Iš sąrašo pasirinkite prieigos tašką ir saugos tipą.
Ne
Taip
Ne
Ne
-
WEP autentifikavimas: <Tinklo rakto (WEP) įvedimas> (<WEP raktas>: įveskite WEP raktą)
Ne
Taip
Ne
Ne
-
WPA/WPA2-PSK šifravimas: <Tinklo rakto (PSK) įvedimas> (<PSK>: įveskite WPA/WPA2-PSK prieigos slaptažodį)
Ne
Taip
Ne
Ne
-
<Įvesti rankiniu būdu>
<SSID> įveskite SSID
Ne
Taip
Ne
Ne
-
<Saugos parametrai> <Nėra>, <WEP>, <WPA/WPA2- PSK>, <WPA/WPA2- EAP>
Ne
Taip
Ne
Ne
-
<Saugos parametrai> (<WEP>)
<IEEE 802.11 autent.> (<Atviroji sistema>, <Bendrinamasis raktas>), <WEP raktas 1>, <WEP raktas 2>, <WEP raktas 3>, <WEP raktas 4>
<Saugos parametrai> (<WPA/WPA2- PSK>)
<Šifravimo metodas> (<Autom.>, <AES-CCMP>), <PSK>
Ne
Taip
Ne
Ne
-
<Belaidis LAN> <Belaidžio LAN informacija>
Elementas
Parametrų aprašas
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Galima nustatyti nuotolinio vartotojo sąsajoje
Funkcija „Importuoti viską“
Elemento pavadinimas, kai eksportuojama naudojant nuotolinio vartotojo sąsają
<Belaidžio LAN informacija>
<Rodyti visus>
Ne
Taip
Taip
Ne
-
<Detaliau>
Ne
Taip
Taip
Ne
-
<Belaidis LAN> <Energ. taup. režimas>
Elementas
Parametrų aprašas
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Galima nustatyti nuotolinio vartotojo sąsajoje
Funkcija „Importuoti viską“
Elemento pavadinimas, kai eksportuojama naudojant nuotolinio vartotojo sąsają
<Energ. taup. režimas>
<Įjungt.>, <Išjungt.>
Ne
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Tiesioginio ryšio parametrai>
Elementas
Parametrų aprašas
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Galima nustatyti nuotolinio vartotojo sąsajoje
Funkcija „Importuoti viską“
Elemento pavadinimas, kai eksportuojama naudojant nuotolinio vartotojo sąsają
<Tiesioginio ryšio naudojimas>
<Įjungt.>, <Išjungt.>
Ne
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Tiesioginio ryšio tipas>
<Prieigos taško režimas>, <„Wi-Fi Direct“>
Ne
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Aparato pavadinimas naudojant „Wi-Fi Direct“>
Aparato pavadinimas naudojant „Wi-Fi Direct“ (maks. 32 ž.): Aparato pavadinimas
Ne
Taip
Taip
Ne
Settings/Registration Basic Information
<Baigėsi laikas tiesioginio ryšio seanso>
0 = nėra, nuo 1 iki 30 ir iki 60 min.
Ne
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Prieigos taško režimo parametrai>
<Asmeninio SSID ir tinklo rakto naudojimas> <Įjungt.>, <Išjungt.>
Ne
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Pasirinktinio SSID naudojimas> <Įjungt.>, <Išjungt.>
Ne
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<SSID> įveskite SSID
Ne
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Naudotino tinklo rakto nurodymas> <Įjungt.>, <Išjungt.>
Ne
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Tinklo raktas> įveskite tinklo raktą
Ne
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Visada įjungti, jei nurodytas SSID/tinklo raktas>
<Įjungt.>, <Išjungt.>
Ne
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Tiesioginio ryšio IP adreso parametrai>
192.168.22.1
Ne
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Asmeninio SSID ir tinklo rakto parametrai>
<Pasirinktinio SSID naudojimas> <Įjungt.>, <Išjungt.>
Taip
Taip
Ne
C
Personal Setting Information
<SSID> Įveskite asmeninį SSID.
Taip
Taip
Ne
C
Personal Setting Information
<Pasirinktinio tinklo rakto naudojimas> <Įjungt.>, <Išjungt.>
Taip
Taip
Ne
C
Personal Setting Information
<Tinklo raktas> Įveskite asmeninį tinklo raktą.
Taip
Taip
Ne
C
Personal Setting Information
<Automatinis tiesioginio ryšio įjung./išjung. įsiregistruojant/išsiregistruojant> <Įjungt.>, <Išjungt.>
Taip
Taip
Ne
C
Personal Setting Information
<Įsireg. vardo kaip vart. vardo naud. vykd. spausd. užd.>
<Įjungt.>, <Išjungt.>
Ne
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Šalutinės linijos parametrai>
Elementas
Parametrų aprašas
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Galima nustatyti nuotolinio vartotojo sąsajoje
Funkcija „Importuoti viską“
Elemento pavadinimas, kai eksportuojama naudojant nuotolinio vartotojo sąsają
<IP adreso parametrai>
<DHCP> <Įjungt.>, <Išjungt.>
Ne
Taip
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<IP adresas> <0.0.0.0>
Ne
Taip
Ne
A
Settings/Registration Basic Information
<Potinklio kaukė> <0.0.0.0>
Ne
Taip
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Ryšio su mobiliaisiais įrenginiais pirmumo linija>
<Pagrindinė linija>, <Šalutinė linija>
Ne
Taip
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Šalutinės linijos funkcijų ribojimas>
<Įjungt.>, <Išjungt.>
Ne
Taip
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
6W24-0CJ