Laikmačio/energijos parametrai

Informacijos apie elementus („A“, „B“, „C“ ir „Ne“), esančius stulpelyje „Funkcija „Importuoti viską““, ieškokite skirsnyje Funkcija „Importuoti viską“.
Elementas
Parametrų aprašas
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Galima nustatyti nuotolinio vartotojo sąsajoje
Funkcija „Importuoti viską“
Elemento pavadinimas, kai eksportuojama naudojant nuotolinio vartotojo sąsają
<Laiko reguliavimas>
Nuo 00.00 iki 23.59 val., vienos minutės padalomis
Taip
Taip
Ne
Ne
-
<Datos/laiko parametrai>
Datos ir laiko nustatymas (12 skaitmenų)
Ne
Ne
Taip
Ne
Settings/Registration Basic Information
<Laiko juosta>: Nuo UTC-12.00 iki UTC+00.00 ir iki UTC+14.00
Ne
Ne
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Vasaros laikas>: <Įjngt.>, <Išjungt.>
Ne
Ne
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Pr. data> (<Mėnuo>/<Diena>/<Laikas> (nuo 0 iki 23)),
<Pab. data> (<Mėnuo>/<Diena>/<Laikas> (nuo 0 iki 23))
Ne
Ne
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Laiko formatas>
<24 val.>, <12 val.>
Ne
Ne
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Maitinimo šaltinio sparč. paleisties parametr.>
<Įjungt.>, <Išjungt.>
Ne
Ne
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Autom. nustatymo iš naujo laikas>
0 min.=išjungta, nuo 10 iki 50 sekundžių 10 sekundžių padalomis, nuo 1 iki 2 ir iki 9 minučių vienos minutės padalomis
Taip
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Autom. nustatymo iš naujo laiko apribojimas>
<Įjungt.>, <Išjungt.>
Ne
Ne
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Funkcija po automatinio nustatymo iš naujo>
<Numatytoji funkcija>, <Pasirinkta funkcija>
Taip
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Autom. išsijungimo laikas>
0 val.=išjungta, nuo 1 iki 4 ir iki 8 valandų vienos valandos padalomis
Ne
Ne
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Automatinio išsijungimo savaitinis laikmatis>
Nuo <Sekmad.> iki <Šeštadienis>, nuo 00.00 iki 23.59, vienos minutės padalomis
Ne
Ne
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Automatinio miego laikas>
10 sek., 1 min., 2 min., 10 min., 15 min., 20 min., 30 min., 40 min., 50 min., 1 val.
Taip
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Energ. sąn. miego režimu>
<Žem.>, <Aukšt.>
Taip
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Autom. miego savaitinis laikmatis>
Nuo <Sekmad.> iki <Šeštadienis>, nuo 00.00 iki 23.59, vienos minutės padalomis
Taip
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Išėjimo iš miego režimo laiko parametrai>
Nuo 00.00 iki 23.59 val., vienos minutės padalomis
Taip
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
6W24-0CH