Darbas su failais ir aplankais kituose įrenginiuose

Galite naudotis aparatu atlikdami nuotolines operacijas, pavyzdžiui, tikrindami ir naikindami kito „Canon“ daugiafunkcio spausdintuvo Išplėstinė sritis arba „Windows“ serveryje esančius failus.
1
Paspauskite <Saugomų failų pasiek.>. Ekranas <Pagrindinis>
2
Paspauskite <Tinklas>.
3
Pasirinkite įrenginį, kurį norite pasiekti.
<Aukšt.>
Paspauskite, kad iš dabartinio lygio pereitumėte į aukštesnį.

<Tikrinti saugoj. informaciją>

Pasirinkę įrenginį ir paspaudę <Detaliau>, galite patikrinti įrenginio informaciją (protokolą / kelią).
Asmeninį aplanką taip pat galite naudoti kaip adresatą. Informaciją apie asmeninio aplanko parametrus žr. skyriuje Asmeninių aplankų konfigūravimas.
4
Valdykite failus ir aplankus.
Dabar rodoma vieta
Rodoma vieta (kelias), kurioje įrašomi  failai ir aplankai.
Įrašyti failai ir aplankai
Rodoma, ar pasirinkti failai, ar aplankai, piktogramos, nurodančios failo rūšį arba aplanką, pavadinimą, failo formatą ir įrašymo datą / laiką.
Paspauskite <Pavadin.> arba <Data/laikas>, kad išrikiuotumėte failų ir aplankų sąrašą pagal pavadinimą arba datą / laiką didėjimo () arba mažėjimo () tvarka.
Jei prisijungiate naudodami asmens tapatumo nustatymo valdymą, išlaikoma paskutinė rikiavimo padėtis. Elementų, kuriuos galima pritaikyti, sąrašas
Pasirinkus failus, sunumeruotos piktogramos rodomos tokia tvarka, kokia pasirinkote failus. Jei spausdinate kelis failus vienu metu, jie spausdinami ta tvarka.
Bendrai naudojamoje srityje paruošiamas aplankas pavadinimu „Aplankas“.
Pasirinktų failų skaičius
Rodomas pasirinktų failų skaičius.
<Spausdinti>
Spausdina failus. Failų spausdinimas kituose įrenginiuose
<Veiksmai su aplanku>
Paspauskite, kad sukurtumėte aplankus.
<Atvaizdo rodymas>
Rodomas failo peržiūros atvaizdas. Patikrinę peržiūros atvaizdą, taip pat galite spausdinti.
<Išvalyti pasirinkt.>
Panaikinamas visų pasirinktų failų žymėjimas.
<Failo redagavimas>
Paspauskite, kad būtų rodomas failų pridėjimo arba išsamios informacijos rodymo meniu, pasirinkto failo naikinimo arba pervardijimo meniu.
Perjungimo mygtuko rodymas
Paspauskite <Aukšt.>, kad iš dabartinio lygio pereitumėte į aukštesnį. Jei norite atnaujinti rodomo ekrano turinį, paspauskite .
Failo pavadinimo keitimas
Failo peržiūros atvaizdo rodymas
Išsamios failo informacijos tikrinimas
Failo naikinimas
Dokumentų nuskaitymas ir įrašymas
Aplanko kūrimas
Išsamios aplanko informacijos tikrinimas
6W24-07J