Failų spausdinimas kituose įrenginiuose

Galite naudotis aparatu, kad tiesiogiai spausdintumėte kito „Canon“ daugiafunkcio spausdintuvo Išplėstinė sritis arba „Windows“ serveryje įrašytus failus.
1
Paspauskite <Saugomų failų pasiek.>. Ekranas <Pagrindinis>
2
Paspauskite <Tinklas>.
3
Pasirinkite įrenginį, kurį norite pasiekti.
Informaciją apie ekrano elementus ir jų naudojimo instrukcijas žr. skyriuje Darbas su failais ir aplankais kituose įrenginiuose.
4
Pasirinkite failą ir paspauskite <Spausdinti>.
Jei pasirinkote PDF arba XPS failus, pereikite prie 6 veiksmo.
Vienu kartu galite pasirinkti ir atspausdinti iki 6 to paties aplanko dokumentų.
5
Pasirinkite popieriaus šaltinį ir paspauskite <Gerai>.
6
Įveskite spaudinių skaičių naudodami skaičių mygtukus.
Jei atlikdami 4 veiksmą pasirenkate kelis failus, paspauskite <Keisti kopijų kiekį> ir įveskite spaudinių skaičių.
7
Nurodykite reikiamus spausdinimo parametrus.
Spausdinimo parametrus žr. skyriuje Ekrano ir operacijų nustatymas spausdinant įrašytus failus.
Jei norite atspausdinti PDF failą su slaptažodžiu, paspauskite <Parinktys>  <Slaptažodis dok. atidaryti>  <Šifravimo slaptažodis> arba <Strategijos slaptažodis>, įveskite slaptažodį ir paspauskite <Gerai>. Jei norite atspausdinti PDF failus, kuriuos draudžiama spausdinti, arba PDF failus, kuriuos naudojant didelę raišką galima atspausdinti tik maža raiška, įveskite nurodytą slaptažodį.
8
Paspauskite <Prad. spausd.>.
Aparatas pradeda spausdinti.
Jei norite atšaukti spausdinimą, paspauskite <Atšaukti>  <Taip>.
6W24-07K