Nepavyksta spausdinti

Pirmiausia patikrinkite

Ar mirksi arba šviečia apdorojimo / duomenų indikatorius (valdymo skydelyje)?

Jei jis mirksi arba šviečia, yra apdorojamas arba laukiantis apdorojimo dokumentas. Palaukite, kol apdorojimas bus baigtas arba ekrane pasirinkite dokumentą, kuriam norite suteikti pirmenybę.
Spausdinimo būsenos ir istorijos tikrinimas
Aparate sulaikytų dokumentų spausdinimas (priverstinai sulaikytų dokumentų spausdinimas)

Ar jutikliniame ekrane rodomas koks nors pranešimas?

Įvykus klaidai arba kilus problemai darbo su aparatu metu, jutikliniame ekrane rodomas pranešimas.
Rodomas pranešimas arba numeris, prasidedantis simboliu „#“ (klaidos kodas)

Ar nustatyta <Auto Select> reikšmė yra <Ne>?

Norėdami įjungti atitinkamą darbo režimą, pakeiskite visų elementų arba naudojamų elementų reikšmę į <Taip>. Daugiau informacijos žr. internetinės instrukcijos svetainėje Įrenginio nustatymas (PS/PCL/UFR II spausdintuvas).

Ar įjungtas priverstinis spausdinimo sulaikymas?

Jei jis yra įjungtas, atsižvelgiant į parametrus, dokumentai gali būti nespausdinami.
Priverstinai sulaikytų dokumentų spausdinimo parametrų konfigūravimas

Ar spausdinate per spausdinimo serverį naudodami LPR komandą?

Kai PDF duomenis spausdinate naudodami LPR komandą, vykdykite po vieną užduotį <Skirtasis laikas> nustatytu intervalu. Daugiau informacijos žr. internetinės instrukcijos svetainėje Įrenginio nustatymas (PS/PCL/UFR II spausdintuvas).
6W24-0HU