Bruke ekstern faks

Selv om du har en flerfunksjonsskriver uten mulighet til å fakse, kan du bruke skriveren til å sende og motta fakser via en annen flerfunksjonsskriver med faksfunksjonalitet hvis begge skriverne er i samme nettverk. I dette tilfellet kan skriveren med faksfunksjonalitet og skriveren uten faksfunksjonalitet sammenlignes med en servermaskin og klientmaskin. Deling av faksfunksjonalitet og kommunikasjonslinjer reduserer introduksjonskostnader og tilbyr en effektiv bruk av faksfunksjoner.
* Bare tilgjengelig for denne maskinen eller en maskin i imageRUNNER ADVANCE-serien
Før du bruker en ekstern faks
Du må spesifisere innstillingene på forhånd slik at maskinen kan brukes som en server eller klientmaskin.
Innstillinger for servermaskiner <Sende>  <Ekstern faks innstillinger>
Innstillinger for klientmaskiner <Sende>  <Eksterne fakssendeinnstillinger>
For å bruke denne funksjonen
Du må installere et alternativ på forhånd. Systemvalg
Sende en faks
Du kan sende en faks fra en klientmaskin på samme måte som en vanlig faks. Grunnleggende operasjoner for sending av faks
Motta en faks
Fakser mottatt på en servermaskin konverteres til I-fakser og videresendes til en klientmaskin. Du må spesifisere innstillingene for en servermaskin for å videresende I-fakser til en klientmaskin og for at klientmaskinen skal kunne motta I-fakser.
Innstillinger for servermaskiner <Videresendingsinnstillinger>
Innstillinger for klientmaskiner Stille inn kommunikasjonsinnstillinger for e-post/I-faks
Når inntastingsskjermen for avdelings-ID og passord vises, skriver du inn ID og passord som er registrert på servermaskinen.
Avsenderinformasjonen for en faks som er sendt fra klientmaskinen, skrives ut i henhold til innstillingen i servermaskinen. <Avsender ID>
6W27-05W