Administrasjon

Denne delen beskriver hvordan du utvider funksjonene til maskinen og gjør administrasjon enklere.
 
Bruke kontrollpanelet som et verktøy for å dele informasjon (Visuell melding-funksjon)
 
Koble til trådløst LAN
Innhold og meldinger angitt av administratoren kan vises på berøringspanelskjermen for å informere brukere. Denne funksjonen er nyttig for å dele informasjon på kontoret.
 
Et trådløst LAN er bygget inn i maskinen, noe som gjør at du kan koble en datamaskin eller mobil enhet til maskinen, samt installere den på en separat plassering.
 
 
Koble til mobile enheter
 
Flytte adresseboken på en enkel måte
Du kan skrive ut data lagret på en mobil enhet direkte fra maskinen, eller bruke maskinen til å skanne data til en mobil enhet. Du kan også bruke den mobile enheten til å angi innstillinger for utskrift med tvangshold i maskinen.
 
Du kan eksportere adresseboken registrert i maskinen, og importere den til en annen maskin. Du kan også eksportere adresseboken i CSV-filformatet og redigere den på en datamaskin.
 
 
Bruke en sikkerhetspolicy for kontoret
 
Dele innstillinger mellom flere maskiner
En sikkerhetspolicy beskriver regler for hele selskapet angående informasjonssikkerhet. Med denne maskinen kan flere innstillinger relatert til en sikkerhetspolicy, angis sammen.
 
Tilpassede innstillinger og adressebøker kan synkroniseres og deles mellom flere maskiner. Innstillinger angitt på én maskin, gjenspeiles i alle synkroniserte maskiner.
6W27-0JU