Bruke en sikkerhetspolicy på maskinen

Det er vanlig praksis for organisasjoner å innføre en sikkerhetspolicy som setter grunnleggende mål og standarder for informasjonssikkerhet, som krever at informasjonsenheter som datamaskiner og flerfunksjonsskrivere behandles i tråd med policyen. På denne maskinen kan flere innstillinger knyttet til sikkerhetspolicy administreres i partier via Fjernkontroll, og det kan innstilles et dedikert passord slik at bare administratoren for informasjonssikkerhet kan endre innstillingene. Før du konfigurerer disse innstillingene må du sørge for at Fjernkontroll er konfigurert til å bruke TLS. Starte Fjernkontroll
Formålet med sikkerhetspolicyinnstillingene er å administrere alle funksjoner og innstillinger knyttet til informasjonssikkerhet, ikke for å forhindre selve informasjonslekkasjen.
6W27-08F