Koble til trådløst LAN

Koble maskinen trådløst til en datamaskin eller mobil enhet via en trådløs LAN-ruter (tilgangspunkt). Hvis den trådløse ruteren er utstyrt med WPS (Wi-Fi Protected Setup), konfigureres nettverket automatisk og enkelt. Hvis den trådløse ruteren ikke støtter WPS, eller hvis du vil spesifisere autentiserings- og krypteringsinnstillinger i detalj, må du konfigurere tilkoblingen manuelt. Konfigurer tilkoblingen på datamaskinen eller mobilenhetens side på forhånd.

Konfigurere tilkoblingen ved hjelp av WPS

Hvis den trådløse LAN-ruteren støtter WPS, er to innstillingsmoduser tilgjengelige: trykknappmodus og PIN-kodemodus.

Sette opp tilkoblingen manuelt

Det er to manuelle innstillingsmetoder: manuelt konfigurering av innstillingen med en trådløs LAN-ruter valgt, eller legge inn all nødvendig informasjon for trådløs LAN-tilkobling manuelt. Uansett metode må du sørge for at du har tilgang til den nødvendige konfigurasjonsinformasjonen, inkludert SSID-en og nettverksnøkkelen.
Bruk trådløs LAN-tilkobling etter eget skjønn og risiko. Hvis maskinen er koblet til et usikret nettverk, kan en tredjepart få tilgang til dine personlige opplysninger fordi radiobølger som benyttes i trådløs kommunikasjon, kan gå alle steder i nærheten, også gjennom vegger.
Sikkerhet for trådløst LAN som støttes av maskinen, er oppført nedenfor. Hvis du vil ha den trådløse sikkerhetskompatibiliteten til den trådløse ruteren, kan du se instruksjonshåndbøkene for nettverksenhetene dine eller kontakte produsenten.
128 (104)/64 (40) bit WEP
WPA-PSK (TKIP/AES-CCMP)
WPA2-PSK (TKIP/AES-CCMP)
WPA-EAP (AES-CCMP)
WPA2-EAP (AES-CCMP)
Men WPA-EAP and WPA2-EAP kan ikke brukes hvis <Kablet LAN + Trådløst LAN> er valgt i <Velg grensesnitt>.
Avhengig av nettverksenheten kan bruken av den trådløse LAN-ruteren variere. Se instruksjonshåndbøkene for nettverksenheten for hjelp.
Når <Forby bruk av svak kryptering> er angitt til <På> (<Forby bruk av svak kryptering>), kan ikke maskinen kobles til den trådløse LAN-ruteren uten sikkerhetsinnstillingene, eller WEP eller TKIP er spesifisert.
Denne maskinen leveres ikke med en trådløs ruter. Ha en ruter klar.
Den trådløse ruteren må overholde IEEE 802.11b/g/n og kunne kommunisere i 2,4 GHz-båndbredden. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se instruksjonshåndbøkene for nettverksenhetene eller kontakte fabrikanten.

Sjekk innstillingene og informasjonen til det trådløse LAN-et

Sjekk informasjonen du angir.
  <Preferanser>  <Nettverk>  <Trådløst LAN>  <Info om trådløst LAN>
TIPS
Koble til direkte
Du kan opprette en direkte trådløs forbindelse mellom en mobil enhet og maskinen uten å bruke en trådløs LAN-ruter. Direkte tilkobling
Redusere strømforbruk
Hvis du setter <Strømsparemodus> til <På>, kan du regelmessig angi strømsparingsmodus for maskinen slik at den samsvarer med signalet som den trådløse LAN-ruteren sender. <Trådløst LAN> <Strømsparemodus>
6W27-00A