Pålitelighet

Denne delen beskriver hvordan du bruker maskinen med større bekvemmelighet og sinnsro.
 
Administrere lagrede kopier av fakser
(lagre bilder av sendte fakser automatisk)
 
Digitalisere og administrere kommunikasjonsstyringsrapporter
Du kan digitalisere og lagre sendte fakser og automatisk lagre dem i en angitt mappe. Informasjon relatert til sending, legges automatisk til filnavnet, noe som gjør at du effektivt kan administrere fakser.
 
I tillegg til å skrive ut logger for sending og mottak (kommunikasjonsstyringsrapporter), kan du også lagre dem som CSV-filer og administrere dem på en datamaskin.
 
 
Forhindre glemte originaler etter skanning
 
Bekrefte vedlikeholdsprosedyrer på berøringspanelskjermen
(videoer)
Når skanning av originaler er fullført, varsles brukeren om glemte originaler via en melding på berøringspanelskjermen eller en advarselslyd osv.
 
Du kan bekrefte prosedyrer for å skifte ut forbruksmateriell og rengjøring ved å vise videoer på berøingspanelskjermen.
6W27-0JW