Skrive ut rapporter og lister

Du kan skrive ut rapporter og lister for å sjekke informasjon, som det totale antallet kopierte sider, kommunikasjonsresultater og maskininnstillinger.

Skrive ut en rapport om antallet kopierte og utskrevne sider

Telleverkrapport
Du kan skrive ut en rapport for å sjekke det totale antallet kopierte og utskrevne sider, samt det totale antallet skannede sider og faksede sider.
Sideantalliste
Du kan skrive ut en liste for å sjekke det totale antallet sider* som ble kopiert, skrevet ut og skannet for hver avdelings-ID. For å skrive ut denne listen må du logge inn med administratorrettigheter. Logge på maskinen
* I denne rapporten er numrene basert på kopierte eller utskrevne sider av siden. For eksempel er antallet 1 hvis du skriver ut på én side av en side, og 2 hvis du skriver ut på begge sider av siden.

Skrive ut en liste over forbrukshistorikk

Når du trykker på <Statusoverv.>, vises Statusovervåkning-skjermbildet, der du kan sjekke forbrukshistorikken til hver funksjon, for eksempel kopiering, utskrift, sending av e-post, sende/motta fakser/I-fakser osv. Fra dette skjermbildet kan du også skrive ut forbrukshistorikken til hver funksjon.
Hvis "NG" vises i "RESULTAT"-kolonnen i den utskrevne listen, må du sjekke det tresifrede nummeret innledet med "#" for å finne årsaken og løsninger.
Hvis   <Styringsinnstillinger> <Utstyrstyring> <Begrens tilgang til andre brukerjobber> er satt til <På>, vises jobber som ikke tilhører den innloggede brukeren som "***" og kan ikke betjenes. Hvis du logger inn med administratorrettigheter, vises jobbene til alle brukerne.
1
Trykk på <Statusoverv.>.
2
Vis forbrukshistorikken til hver funksjon og skriv ut en liste.
Kopier / skriv ut logg
Sende/motta logg
Logg for sending/mottak av faks
Lagringslogg

Skrive ut en rapport for kommunikasjonsresultat

Du kan skrive ut en liste over resultater for sending/mottak av faks, e-post eller I-faks, og resultater for lagringselementer i filserveren. En rapport er satt til å skrives ut automatisk eller kun skrives ut når en feil oppstår. Du kan imidlertid endre innstillingen til å skrive ut kun på et angitt tidspunkt eller ikke skrive ut i det hele tatt. I tillegg kan du sende rapporten til en angitt mottaker som en CSV-fil.
Hvis "NG" vises i "RESULTAT"-kolonnen i den utskrevne listen, kan du sjekke det tresifrede nummeret innledet med "#" for å finne årsaken og løsninger.
Hvis   <Styringsinnstillinger> <Utstyrstyring> <Begrens tilgang til andre brukerjobber> er satt til <På>, vises jobber som ikke tilhører den innloggede brukeren som "***" og kan ikke betjenes. Hvis du logger inn med administratorrettigheter, vises jobbene til alle brukerne.
Kommunikasjonsstyringsrapport
Du kan konfigurere maskinen til å automatisk skrive ut rapporten eller sende den som en CSV-fil til mottakere registrert i adresseboken når det angitte antallet kommunikasjonsresultater, inkludert sendte eller mottatte fakser, e-poster og I-fakser, samt elementer lagret i filserveren, nås. Du kan også konfigurere maskinen til å skrive ut rapporten eller sende den som en CSV-fil på et angitt tidspunkt.
Senderesultatrapport
Du kan konfigurere maskinen til å automatisk skrive ut rapporten for senderesultater, inkludert sendte fakser, e-poster og I-fakser, samt elementer lagret i filserveren. Du kan også konfigurere innstillingen til å skrive ut rapporten kun når det oppstår en feil. Du må logge inn med administratorrettigheter for å skrive ut denne rapporten.
Faksaktivitetsrapport
Du kan konfigurere maskinen til å automatisk skrive ut en rapport om sending og mottak av faks eller sende den som en CSV-fil til mottakere registrert i adresseboken når det angitte antallet sendte eller mottatte fakser nås. Du kan også konfigurere maskinen til å skrive ut rapporten eller sende den som en CSV-fil på et angitt tidspunkt.
Senderesultatrapport for faks
Du kan konfigurere maskinen til å automatisk skrive ut rapporten hver gang en faks sendes. Du kan også konfigurere innstillingen til å skrive ut rapporten kun når det oppstår en feil.
Mottaksresultatrapport for faks
Du kan angi en mottaksresultatrapport for faks til å skrives ut automatisk hver gang en faks mottas. Det er også mulig å angi rapporten til å skrives ut kun når en feil oppstår.
Motaksrapport for konfidensiell faksinnboks
Du kan konfigurere maskinen til å automatisk skrive ut rapporten når en mottatt faks lagres i den konfidensielle faksinnboksen. Du kan også konfigurere innstillingen slik at rapporten ikke skrives ut.
Skriverrapport
Du kan skrive ut en rapport med skriverfunksjoner, for eksempel skriftlisten og statusen.

Skrive ut en liste over innstillinger

Informasjon og innstillinger registrert i maskinen, for eksempel registrerte mottakere, innstillinger for sending/mottak, faksinnstillinger, videresendingsbetingelser osv. kan skrives ut som en liste.
Adresselister
Du kan skrive ut en liste over mottakere registrert i adresseboken eller i 1-trykksknapper.
Brukerdataliste for sending/mottak
Du kan skrive ut en liste over innstillingene konfigurert for <Sende> og <Motta/videresende> under Innstillinger/lagring.
Brukerdataliste for faks
Du kan skrive ut en liste over innstillingene konfigurert for faksfunksjonen ved å bruke <Sende> og <Motta/videresende> under Innstillinger/lagring.
Videresendingsinnstillinger
Du kan skrive ut en liste over innstillingene konfigurert for videresending av faks og I-faks ved å bruke <Motta/videresende> under Innstillinger/lagring. Du må logge inn med administratorrettigheter for å skrive ut denne listen.
Nettverksinnstillingsliste
Du kan skrive ut en liste over innstillingene konfigurert for <Nettverk> i <Preferanser> under Innstillinger/lagring.
Systeminformasjonsliste
Du kan skrive ut en rapport som inneholder informasjon om applikasjonene og noen av systemapplikasjonene installert på maskinen. Du må logge inn med administratorrettigheter for å skrive ut denne listen.
Registreringsliste for LDAP-server
Du kan skrive ut en liste over innstillinger for LDAP-server registrert i maskinen. Du må logge inn med administratorrettigheter for å skrive ut denne listen.
IPSec-policyliste
Du kan skrive ut en liste over innstillinger for IPSec-policy registrert i maskinen. Du må logge inn med administratorrettigheter for å skrive ut denne listen.
6W27-0HL