Legge i konvolutter

Legg konvolutter i flerfunksjonsskuffen. Når du skriver ut på konvolutter, må du sørge for å flate ut eventuelle ujevnheter på konvoluttene før du legger dem i, for å unngå papirstopp og bretter. Pass også på at konvoluttene legges inn i riktig retning og med riktig side opp.
Denne delen beskriver hvordan du legger i konvolutter i riktig retning, samt prosedyrene som du må utføre før du legger i konvolutter. For en beskrivelse av den generelle prosedyren for å legge konvolutter i flerfunksjonsskuffen, kan du se Grunnleggende metode for innlegging av papir.

Før du legger i konvolutter

Følg prosedyren under for å forberede konvoluttene før du legger dem inn.
Ikke bruk konvolutter med lim på klaffene, da limet kan smelte av varmen og trykket fra fikseringsenheten.
Konvolutter kan bli krøllete, avhengig av konvoluttypen eller lagringsforholdene.
Det kan forekomme striper der konvoluttene overlapper.
1
Flat ut eventuelle ujevnheter.
Plukk opp omtrent fem konvolutter. Flat ut eventuelle ujevnheter, og løsne stive områder i de fire hjørnene.
Gjenta dette punktet fem ganger for hvert sett med fem konvolutter.
2
Glatt ut konvoluttene, og fjern eventuell luft inni dem.
Plasser konvoluttene på en flat overflate, og beveg hendene i pilenes retninger for å fjerne luft inni konvoluttene.
Gjenta dette punktet fem ganger for hvert sett med fem konvolutter.
3
Trykk ned på de fire hjørnene.
Trykk godt ned på alle fire sider. Trykk spesielt forsiktig ned på siden som vender imot retningen som konvoluttene mates i. Trykk godt ned slik at klaffen forblir flat.
Hvis du ikke flater ned klaffen godt nok, kan det føre til papirstopp. Hvis dette skjer, trykker du godt ned på alle fire sider av hver individuell konvolutt.
4
Rett opp konvoluttene mot et jevnt underlag.
Sjekk at ingen konvolutter er pakket under klaffen på konvolutten over eller under dem.

Legge konvolutter i flerfunksjonsskuffen

Legg i konvoluttene som vist nedenfor, med fremre side av konvoluttene (siden uten lim) vendt ned (anbefalt).
ISO-C5, Monarch, DL, COM10 No.10
Lukk klaffene, og legg i konvoluttene slik at klaffene er på den fremre siden (: materetning).
Sørg for at papirbunken ikke går over grenselinjen for innlegging av papir (). Hvis konvoluttene ikke mates riktig, selv om de har blitt gjort klar i henhold til prosedyrene, legger du konvoluttene enkeltvis i flerfunksjonsskuffen i stedet for å legge i flere konvolutter samtidig.
Ikke skriv ut på baksiden av konvoluttene (siden med lim).
Når du skriver ut på konvolutter, ta dem ut av utskuffen 10 om gangen.
Bruk konvolutter med lukket klaff.
6W27-01X