Basisoperasjoner

Dette kapitlet beskriver grunnleggende operasjoner, for eksempel hvordan du bruker kontrollpanelet og hvordan du legger i papir og originaler.

Delene og deres funksjoner

Denne delen beskriver ytre og indre deler av maskinen og deres funksjoner, samt hvordan du bruker tastene på kontrollpanelet. Enkelte deler og funksjoner

Slå på maskinen

Denne delen beskriver hvordan du slår maskinen på og av. Slå på maskinen

Bruke berøringspanelet

Denne delen beskriver hvordan du bruker knappene på berøringspanelet til å utføre ulike operasjoner, som til å justere og kontrollere innstillingene. Denne delen beskriver også hvordan du skriver inn tekst og tall, som er nødvendig for operasjoner som registrering av informasjon i adresseboken og for sending av fakser. Bruke displayet

Logge på maskinen

Denne delen beskriver hvordan du logger inn når et skjermbilde for innlogging vises. Logge på maskinen

Plassere originaler

Denne delen beskriver hvordan du plasserer dokumenter på glassplaten og i materen. Plassere originaler

Legge i papir

Denne delen beskriver hvordan du legger papir i papirskuffen og flerfunksjonsskuffen. Legge i papir

Tilpasse berøringspanelet

Denne delen beskriver hvordan du ordner knapper og tilpasser menyer, slik at det blir enklere å bruke skjermbildene som vises på berøringspanelet. Tilpasse berøringspanelskjermen

Angi lydinnstillinger

Denne delen beskriver hvordan du angir innstillinger for lyder, som de som lages når sending av faks er fullført eller når en feil oppstår. Stille inn lyder

Aktivering av hvilemodus

Denne delen beskriver hvordan du aktiverer hvilemodus. Aktivering av hvilemodus

Lagre mottakere

Denne delen beskriver hvordan du registrerer mottakere i adresseboken eller 1-trykkstaster for å sende fakser eller skannede dokumenter. Registrere destinasjonene
6W27-019