Om maskinens adressebøker

Lokal adressebok og ekstern adressebok

Lokal adressebok: Adresseboken som er lagret på lagringsenheten på maskinen. Denne adresseboken består av følgende adresselister.
Adresseliste 01 til 10
Adresseliste, ettrykks
Adresseliste for administrator
Personlig adresseliste
Brukergruppens adresseliste 01 til 50
Ekstern adressebok: Adresseboken til en annen Canon-maskin koblet til maskinen via et nettverk. Du får tilgang til den på samme måte som den lokale adresseboken for å spesifisere destinasjoner.
For å bruke en ekstern adressebok er det nødvendig å registrere ekstern adressebok for å få tilgang til klientmaskinen (<Innstill mottaker>  <Forespørre ekstern adressebok>) og gjøre den eksterne adresseboken åpen på servermaskinen (<Innstill mottaker>  <Gjør ekstern adr.bok åpen for alle>).
Opptil åtte maskiner, inkludert denne maskinen, kan kobles til som klientmaskiner samtidig til servermaskinen med den eksterne adresseboken som åpnes eksternt. Hvis servermaskinen utfører annen nettverkskommunikasjon i løpet av denne tiden, kan antallet maskiner som kan kobles til, bli redusert. Hvis maskinen ikke kan koble til, sendes det en melding om nettverksfeil.
Servermaskinens destinasjoner registrert i Favorittinnst. og <Personlig>/<Delt>-knappen på klientmaskinen er ikke oppdatert når destinasjonene oppdateres på servermaskinen.
Bekreft om destinasjonen blir oppdatert når du ikke kan sende til de registrerte destinasjonene
Bare lokale adressebøker kan nås / endres fra kontrollpanelet til maskinen eller fra maskinens eksterne brukergrensesnitt.

Oversikt over adresselister

Adresseliste 01 til 10

Adresselister som er åpne for alle brukere.

Adresseliste, ettrykks

Destinasjonen for ettrykksknappen vises på<Faks>-skjermen og <Skanne og sende>-skjermen. Bare faksdestinasjonene for ettrykksknappene vises på<Faks>-skjermen. Faksdestinasjoner vises også på <Skanne og sende>-skjermen hvis <Aktivere faks i skanneog sendefunksjon> er angitt til <På>.

Adresseliste for administrator

Brukes til å registrere destinasjoner brukt i <Videresendingsinnstillinger> og <Arkiver sendedokument>.

Personlig adresseliste

Den personlige adresselisten som vises når brukerautentisering brukes.

Brukergruppens adresseliste 01 til 50

Gruppeadresselisten som er tilgjengelig for en gruppe med brukere når brukerautentisering brukes. En brukergruppeadresseliste tilsvarer en enkelt brukergruppe.
<Bruk personlig adr.liste> og <Bruk adr.liste for brukergruppe> må være aktivert for å kunne bruke <Bruk personlig adr.liste> og <Bruk adr.liste for brukergruppe>.
For å bruke en adresseliste for brukergruppe er det nødvendig å opprette en brukergruppe på forhånd (Registrere brukerinformasjon i den lokale enheten) og tilknytte brukergruppen som ble opprettet, med adresselisten for brukergruppen (Registrere mottakere via Fjernkontroll).

Flytte / kopiere destinasjonsadresser

Tabellen nedenfor viser om destinasjonsadresser kan flyttes eller kopieres mellom de forskjellige adressebøkene.
Flytt/kopier til:
Adresseliste 01 til 10, adresseliste for administrator
Personlig adresseliste
Brukergruppens adresseliste 01 til 50
Flytt/
kopier fra:
Adresseliste 01 til 10,
adresseliste for administrator
Flytt
Kopi
Kopi
Personlig adresseliste
Kopi
--
Flytt
Brukergruppens adresseliste 01 til 50
Kopi
Flytt
Flytt
Destinasjonsadresser kan ikke flyttes/kopieres i følgende situasjoner.
Situasjoner når destinasjonsadresser ikke kan kopieres til <Adresseliste 1> til <Adresseliste 10>
Når en generell bruker utfører operasjonen og <Adresebok PIN> er angitt, men brukeren har ikke tastet inn PIN-koden
Når brukeren utfører operasjonen fra kontrollpanelet og <Bruk adr.liste for brukergruppe> er angitt til <På (kun se gj.)> (Kopiering kan utføres fra det eksterne brukergrensesnittet)
Situasjoner når destinasjonsadresser ikke kan kopieres til <Personlig adr.liste>
Når <Bruk personlig adr.liste> er angitt til <Av>
Når <Bruk adr.liste for brukergruppe> er angitt til <På (kun se gj.)>
Situasjoner når destinasjonsadresser ikke kan flyttes / kopieres til "Brukergruppeadresseliste 01 til 50”
Når <Bruk adr.liste for brukergruppe> er angitt til <På (kun se gj.)> eller <Av>

Forskjellige typer adresselister

Adresseliste 01 til 10
Adresseliste, ettrykks
Adresseliste for administrator
Personlig adresseliste
Brukergruppens adresseliste 01 til 50
Personer som kan bruke adresseboken
Alle brukere
Alle brukere
Administrator
Enhetsadministrasjon
Hver pålogget bruker
Hver brukergruppe*1
Adressebok-PIN-kode (registreringsbegrensning)
Ja
Ja
Nei
Nei
Nei
Administrer tilgangsnummerfunksjonen for adresseboken
Ja
Nei
Nei
Nei
Nei
Skrive ut adresselisten
Ja
Ja
Ja
Nei
Nei
Kan angis som en <Videresend.- mottaker> i <Videresendingsinnstillinger>
Ja
Ja
Ja
Nei
Nei
Kan angis med <URL-snd innst.> i <Innstille faks/i-faks innboks>
Ja
Ja
Ja
Nei
Nei
Kan angis som en varslingsdestinasjon for <Jobb utført varsel>
Ja
Ja
Ja
Nei
Nei
Kan angis som <Svar til>
Ja
Ja
Ja
Nei
Nei
Opprette <Gruppere> i en adresseliste
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
*1 Bare brukergruppene som tilhører brukeren som er logget inn på kontrollpanelet, kan nås. Alle brukergruppeadresselister kan nås når en bruker med administratorrettigheter logger på fra det eksterne brukergrensesnittet.
For informasjon om maksimalt antall destinasjoner som kan registreres på hver adresseliste, kan du se Administreringsfunksjoner  “Maks. destinasjoner registrert i adresseboken."
Det maksimale antall personlige adresselister og brukergruppeadresselister som kan lagres i maskinen, avhenger av grensen i brukerinnstillingsinformasjonen. Se Administreringsfunksjoner  "Maksimalt antall brukere som kan lagre innstillingsinformasjon på maskinen."
6W27-035