<Innstill mottaker>

Du kan spesifisere innstillingene for registrering og endring av destinasjoner.
<Adresselister>
  <Innstill mottaker>
Du kan skrive ut en liste over mottakere registrert i adresseboken eller ettrykksknapper. Skrive ut en liste over innstillinger
<Lagre mottakere>
  <Innstill mottaker>
Du kan registrere destinasjoner i adresseboken til maskinen. Registrere mottakere i adresseboken
<Gi adresseliste nytt navn>
  <Innstill mottaker>
Du kan gi nytt navn til hver adresseliste.
<Lagre 1-trykks>
  <Innstill mottaker>
Du kan registrere destinasjoner i ettrykksknappene til maskinen. Registrere en destinasjon med en ettrykksknapp
<Endre standarddisplay for adressebok>
  <Innstill mottaker>
Du kan spesifisere hvilken type adressebok som skal vises når du trykker på <Adressebok> på skjermen for grunnleggende funksjoner for Faks eller skjermen for grunnleggende funksjoner for Skanne og sende.
<Adresebok PIN>
  <Innstill mottaker>
Du kan stille inn en PIN-kode for adresseboken. Begrense bruk av adresseboken
<Administrere adressebok tilgangsnummer>
  <Innstill mottaker>
Du kan velge om brukerne skal angi et tilgangsnummer for en destinasjon når de registrerer seg i adresseboken. Begrense bruk av adresseboken
<Inkluder passord ved eksport av adressebok>
  <Innstill mottaker>
Hvis du setter denne innstillingen til <På>, kan du velge om passordene som skal registreres for destinasjoner skal inkluderes når du eksporterer adresseboken ved å bruke eksternt brukergrensesnitt.
<Lagre LDAP-server>
  <Innstill mottaker>
Du kan spesifisere innstillingene for en LDAP-server, for eksempel et servernavn og serveradresse du bruker når du søker etter eller registrerer destinasjoner. Registrere LDAP-serveren
<Autosøk ved bruk av LDAP-server>
  <Innstill mottaker>
Hvis du setter denne innstillingen til <På>, kan du umiddelbart starte søk når du får tilgang til en LDAP-server fra maskinens kontrollpanel.
<Bekreft TSL-sertifikat for LDAP-servertilgang>
  <Innstill mottaker>
Du kan velge om du vil bekrefte TLS-sertifikater når du er koblet til en LDAP-server.
<Endre standard LDAP-søkebetingelser>
  <Innstill mottaker>
Du kan registrere ofte brukte søkebetingelser som standardinnstillinger for søk på en LDAP-server.
<Lagre/rediger LDAP-søkeattributt>
  <Innstill mottaker>
Du kan legge til søkeelementer du kan bruke når du søker på en LDAP-server.
<Innst. for Søk etter navn når du bruker LDAP-server>
  <Innstill mottaker>
Du kan spesifisere attributtet som brukes når du søker på en LDAP-server etter destinasjoner etter navn ved å bruke "Søke etter navn."
<Forespørre adressebok>
  <Innstill mottaker>  <Forespørre ekstern adressebok>
Du kan spesifisere om du vil bruke adresseboken til en annen maskin i imageRUNNER ADVANCE-serien på nettverket som den eksterne adresseboken.
<Ekstern adressebok serveradresse>
  <Innstill mottaker>  <Forespørre ekstern adressebok>
Du kan spesifisere IP-adressen eller vertsnavnet til en enhet som åpner ekstern adressebok eksternt. IP-adressen kan spesifiseres ved hjelp av IPv4 eller IPv6.
<Kommunikasjonstidsbrudd>
  <Innstill mottaker>  <Forespørre ekstern adressebok>
Du kan angi tidsavbrudd for kommunikasjon. Når en enhet som åpner en ekstern adressebok ikke svarer innen den angitte tiden, slutter maskinen å prøve å hente destinasjoner fra enheten.
<Fakssendinglinje autovalg justering>
  <Innstill mottaker>  <Forespørre ekstern adressebok>
Du kan angi om du automatisk vil velge fakslinjen i stedet for å bruke linjen som er registrert til destinasjonen, når du sender en faks til en destinasjon hentet fra en ekstern adressebok.
<Gjøre adressebok åpen for felles bruk>
  <Innstill mottaker>  <Gjør ekstern adr.bok åpen for alle>
Du kan velge om du vil åpne adresseboken til denne maskinen til en annen maskin i imageRUNNER ADVANCE-serien på et nettverk.
<Bruk personlig adr.liste>
  <Innstill mottaker>
Du kan velge om du vil bruke en personlig adressebok til en bruker som logger på maskinen med personlig godkjenningsadministrasjon.
<Bruk adr.liste for brukergruppe>
  <Innstill mottaker>
Du kan begrense bruken av <User Group Address List>. Når en administrator får tilgang til maskinen fra eksternt brukergrensesnitt, kan de registrere/redigere <User Group Address List> uavhengig av denne innstillingen.
6W27-0FK