Aktivering av hvilemodus

Hvilemodusfunksjonen reduserer strømforbruket ved midlertidig å deaktivere noen interne operasjoner på maskinen. Du kan sette maskinen i hvilemodus ganske enkelt ved å trykke på på betjeningspanelet. Når maskinen er i hvilemodus, blir skjermen på berøringspanelet slått av og lyser. Kontrollpanel
Maskinen går kanskje ikke i dvalemodus avhengig av maskinens driftsstatus og tilstand.
Behandler/dataindikator blinker grønt eller lyser fast selv om maskinen går inn i hvilemodus.
Avslutte hvilemodus
Maskinen går ut av hvilemodus når en av følgende operasjoner utføres:
Når trykkes på betjeningspanelet*1
Når originalene legges i materen:
Når arkmateren åpnes
Når papiret legges inn / fjernes fra flerbruksskuffen*1
Når et deksel på maskinen åpnes/lukkes*1
*1 Noen modeller av maskinen støtter ikke denne funksjonen.
Når du vil stille inn automatisk hviletid
Du kan bruke <Auto hviletid>-innstillingen for å sette maskinen i hvilemodus automatisk. Dersom du vil endre hvor lang tid som forløper før maskinen går inn i automatisk hvilemodus, følger du prosedyren under.
  <Preferanser>  <Tid/energi innstillinger>  <Auto hviletid>   eller for å angi hvor lang tid det skal gå før maskinen automatisk går inn i hvilemodus  <OK>.
Du kan stille inn tidsområdet for automatisk å gå inn i dvalemodus etter ukens dag. <Autohvile ukentlig timer>
Energiforbruk i hvilemodus
Du kan innstille mengde energi som maskinen forbruker når den er i hvilemodus. Følg prosedyren nedenfor for å innstille mengden energi som forbrukes i hvilemodus.
  <Preferanser>  <Tid/energi innstillinger>  sett <Energiforbruk i hvilemodus> til <Lav> eller <Høy>.
Ved bruk av trådløst LAN også i hvilemodus
Hvis du skal bruke trådløst LAN i hvilemodus, setter du <Energiforbruk i hvilemodus> til <Høy>.
6W27-033