Etterbehandling med sortering/gruppering

 
Når du kopierer to kopier eller mer fra materen kan du velge sortering eller gruppering for rekkefølgen på utskrifter. Velg "Sorter" for å skrive ut i sekvensiell siderekkefølge. Velg "Grupper" for å skrive ut bunker av hver side, som 10 ark for den første siden, 10 ark for den andre siden, og så videre.
1
Legg inn dokumentet. Plassere originaler
2
Trykk på <Kopi>. <Hjem>-skjermbilde
3
Trykk på <Valg> på Grunnleggende funksjoner for kopiering-skjermen. Grunnleggende funksjoner for kopiering-skjermen
4
Trykk på <Etterbehandling>.
5
Trykk på <Sortere (sideorden)> eller <Gruppere (Sam. sider)>.
6
Trykk på <OK>  <Lukk>.
7
Trykk på .
Kopieringen starter.
Avhengig av papirtypen kan du ikke bruke etterbehandlingsfunksjoner. Maskinvarespesifikasjoner
Når en original legges på glassplaten
Når du trykker på <Valg>  <Jobb-bygging> på skjermen for grunnleggende funksjoner for kopiering, kan du bruke sortering/gruppering-funksjonen selv om originalen er plassert på glassplaten.
Sett inn en jobbseparator mellom hver side under en gruppeutskrift
Hvis du velger <Gruppere (Sam. sider)>, kan du sette inn en jobbseparator mellom hver gruppe. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se <Jobbseparator mellom grupper>. <Kopi>  <Jobbseparator mellom grupper>
Ved konfigurering av innstillinger i <Tilgang lagrete filer>
Du kan bare bruke etterbehandlingsfunksjoner når du skriver ut PDF/XPS-filer.
6W27-044