Plassere originaler

Plasser originalene på glassplaten eller i materen. Originaler som bøker og tykt/tynt papir som ikke kan legges i materen, plasserer du originalen på glassplaten. Hvis du vil skanne tosidige originaler eller skanne flere sider med originaler, plasserer du dem i materen. Hvis du vil ha informasjon om størrelser som kan mates inn, kan du se Tilgjengelig papir.
Bruk dokumenter som er helt tørre
Når du legger i dokumenter, må du sørge for at eventuelt lim, blekk eller korrekturlakk på dokumentene er helt tørt.
For å unngå papirstopp
Følgende dokumenttyper må ikke legges i materen siden dette kan forårsake papirstopp:
Skrukket eller krøllet papir
Karbonpapir eller papir med karbonbakside
Bøyd eller rullet papir
Belagt papir
Revne originaler
Originaler med store hull
Svært tynt papir
Stiftede eller klipte dokumenter
Papir skrevet ut av en termisk skriver
Transparenter
Originaler med notater festet på
Originaler limt sammen
Originaler lagt i en gjennomsiktig mappe
 
For mer nøyaktig skanning av dokumenter
Dokumenter plassert i materen skannes mens de mates inn i maskinen. Dokumenter plassert glassplaten forblir imidlertid i en fast posisjon mens de skannes. For å oppnå mer nøyaktige skanneresultater anbefales det at du plasserer dokumenter på glassplaten.
Skanne kalkerpapir eller transparenter
For å skanne gjennomsiktige dokumenter (for eksempel, kalkerpapir eller transparenter), må dokumentene legges på glassplaten og dekkes til med et vanlig hvitt papir.
Dokumentformater
Maskinen oppdager automatisk papirstørrelsen til dokumentet før det skannes. Når du sender faksdokumenter, kan originalbildet enten forminskes eller deles i mindre deler før det sendes, dersom utskriftspapiret i mottakerens maskinen er mindre enn det skannede dokumentformatet.

Plassere originaler på glassplaten

1
Åpne mater/platedeksel.
Hvis du plasserer en original som ikke passer med åpningen på mater/platedeksel, er det ikke sikkert at størrelsen på originalen registreres riktig.
2
Plasser dokumentet med forsiden ned på glassplaten.
Sett hjørne på dokumentet på linje med øvre venstre hjørne av glassplaten.
Når du kopierer 2-sidige originaler, plasser originalen slik at toppen og bunnen er i riktig posisjon, som vist i illustrasjonen under.
3
Lukk mater/platedeksel forsiktig.
Originalen er klar for skanning.
Fjern dokumentet fra glassplaten når skanningen er fullført.
Pass på at øynene dine ikke utsettes for lys som slippes ut gjennom glassplaten, når du lukker mater/platedeksel.
Hvis en tykk original, for eksempel en bok eller et blad, legges på glassplaten, må du la være å trykke mater/platedeksel hardt ned.

Plassere dokumenter i materen

Ikke plasser gjenstander i leveringsbrettet for originaler. Dette kan føre til skade på originalene.
1
Juster papirførerne til originalenes format.
2
Luft dokumentbunken og innrett kantene.
Luft dokumentbunken i små deler og innrett kantene ved å lett banke bunken noen ganger på en flat overflate.
3
Legg originalene med forsiden opp og så langt inn i materen som de kommer.
Originaler er klare for skanning.
Papirbegrensningslinjer
Sørg for at dokumentbunken ikke går over papirbegrensningslinjene (). Hvis du plasserer originaler som overstiger grensen, kan de kanskje ikke skannes eller kan føre til papirstopp.
Ved plassering av en original som er brettet
Glatt alltid ut eventuelle bretter i originalene før du legger dem i materen. Hvis originalen er brettet, kan en feilskjerm vises fordi størrelsen på originalene ikke kan registreres riktig.
Innrett papirførerne tett mot kantene på originalen.
Dokumentførere som er for løse eller for stramme kan forårsake feilmating eller papirstopp.
Mens dokumenter skannes
Ikke legg i eller ta ut dokumenter.
Når skanningen er ferdig
Fjern skannede dokumenter fra leveringsbrettet for å forhindre papirstopp.
Ved gjentatt skanning av samme original
Det anbefales at du ikke gjentatte ganger skanner samme original mer enn fem ganger (dette varierer avhengig av papirkvaliteten). Originalen kan brettes eller bli krøllete, eller bli vanskelig å sende.
Skanneområde for fargeoriginaler
Når en fargeoriginal skannes med en innstilling for automatisk fargegjenkjenning, kan det identifiseres som et svart-hvitt-dokument hvis det bare inneholder farger i områdene vist i grått i figuren nedenfor.
 
 
1-sidig original
 
2-sidig original
 
 
 
 
Forside
Bakside
 
 
 
Retning for
papirmating
 
 
: 12,5 mm
: 18 mm
Sett maskinen i fullfargemodus for å skanne inn originaler som fargedokumenter.
Når du kopierer 2-sidige originaler, plasser originalen slik at toppen og bunnen er i riktig posisjon, som vist i illustrasjonen under.
Du kan plassere originaler av ulike størrelser og skanne dem samtidig.
Kopiere originaler av ulik størrelse sammen (originaler av ulike størrelser)
Sende originaler av ulik størrelse sammen (originaler av ulike størrelser)
Sende/lagre originaler av ulik størrelse sammen (originaler av ulike størrelser)
6W27-01S