Hente tidligere brukte kopiinnstillinger (tidligere innstillinger)

 
Du kan hente tidligere brukte kopiinnstillinger. Detaljer om innstillingen som ble hentet, kan endres før kopiering.
De tre siste innstillingene som ble lagret i minnet, slettes ikke selv om hovedstrømmen slås av.
1
Plasser originalen. Plassere originaler
2
Trykk på <Kopi>. <Hjem>-skjermbilde
3
Trykk på <Valg> på Grunnleggende funksjoner for kopiering-skjermen. Grunnleggende funksjoner for kopiering-skjermen
4
Trykk på <Forrige innst.>.
5
Velg innstillingen som skal hentes, og trykk på <OK>.
Når personlig autentiseringsadministrasjon er i bruk, husker maskinen innstillingene som tidligere ble spesifisert av brukeren som logger på maskinen.
6
Trykk på .
Kopieringen starter.
6W27-04J