Kopiering av originaler i fristørrelse

 
Du kan skanne originaler i fristørrelse automatisk og tilpasse til papiret som er valgt for kopiering. Kopiering av tosidige originaler er også tilgjengelig med denne funksjonen. Plasser originalene i fristørrelse i arkmateren.
1
Plasser originalene i arkmateren. Plassere originaler
2
Trykk på <Kopi>. <Hjem>-skjermbilde
3
Trykk på <Valg> på Grunnleggende funksjoner for kopiering-skjermen. Grunnleggende funksjoner for kopiering-skjermen
4
Trykk på <Fritt orig.- format> og trykk på <Lukk>.
5
Velge kopipapir. Grunnleggende kopieringsoperasjoner
6
Hvis du vil kopiere tosidige originaler, konfigurerer du innstillingene for tosidig kopi. Grunnleggende kopieringsoperasjoner
7
Trykk på .
Kopieringen starter.
Innstillingen for forstørrelse eller reduksjon kan ikke utføres riktig fordi lengdene på originaler av fri størrelse ikke kan spesifiseres.
6W27-04A