Bruke Internett-faks (I-faks)

Internett-faks (I-faks) er en funksjon som lar deg sende og motta fakser over Internett. Skannede dokumenter konverteres til TIFF-format og sendes som e-postvedlegg. Selv om du sender til et sted langt unna eller har mange dokumenter å sende, trenger du ikke å bekymre deg for overføringskostnader, fordi telefonlinjer brukes ikke for dette. Med denne funksjonen kan du også sende og motta I-fakser mellom enheter i det samme nettverket ved hjelp av et LAN på kontoret.
For å sende dokumenter til en e-postadresse som brukes på en datamaskin eller mobil enhet kan du se Grunnleggende operasjoner for skanning av dokumenter.
Standarder for I-faks er definert av ITU-T (International Telecommunication Union – Telecommunication Standardization Sector). Du kan sende og motta med andre produsenters maskiner så lenge maskinen er i samsvar med ITU-T. Maskinen er i samsvar med anbefaling T.37 (prosedyrer for overføring av faksdata via lagring og videresending på Internett).
6W27-05R