Sende I-fakser

1
Plasser originalen. Plassere originaler
2
Trykk på <Skanne og sende>. <Hjem>-skjermbilde
3
Spesifiser destinasjonen på skjermen for grunnleggende funksjoner for skanning.  Skjermbildet Grunnleggende funksjoner for skanning
Angi destinasjoner fra adresseboken
Angi destinasjoner fra ettrykksknapper
Angi destinasjoner manuelt
Angi destinasjoner på en LDAP-server
Du kan bare endre destinasjoner fra <Detaljer> spesifisert ved hjelp av Ny destinasjon og destinasjoner som er hentet via en LDAP-server.
Hvis servermaskinen utfører informasjonsinnstillingene for systemadministrator, utføres autentisering mellom servermaskinen og klientmaskinen mens klientmaskinen skaffer den eksterne adresseboken / ettrykksknappene. Autentisering utføres ved å sammenligne systemadministrator-ID og PIN-koden for systemadministratoren, som er angitt av servermaskinen og klientmaskinen. Endre systemstyrer-ID og PIN-kode
Tilgjengeligheten til den eksterne adresseboken / ettrykksknappene avhenger av statusen for informasjonsinnstillingene for systemadministrator for servermaskinen og klientmaskinen, som vist nedenfor.
Når servermaskinen utfører informasjonsinnstillinger for systemadministratoren
Når klientmaskinen utfører informasjonsinnstillinger for systemadministratoren
Systemadministrator-ID-en og system-PIN-koden for servermaskinen og klientmaskinen samsvarer
Kan bruke den eksterne adresseboken / ettrykksknappen
Utfører
Utfører
Samsvarer
Ja
Samsvarer ikke
Nei
Ufører ikke
-
Nei
Ufører ikke
Utfører
-
Ja
Ufører ikke
-
Ja
4
Trykk på <Valg> og angi de nødvendige skanneinnstillinger.
Se følgende for detaljer.
Grunnleggende operasjoner for skanning av dokumenter
Skanne tydelig
Skanne effektivt
Nyttige skannefunksjoner
5
Trykk på .
Originaler skannes og sendingen starter.
For å avbryte skanning trykker du på <Avbryt> eller   <Ja>.
Når <Trykk på [Start]-tasten for å skanne neste original.> vises
For å avbryte sending trykker du på <Til statusoverv.>  velg  <Avbryt> <Ja>.
Kontrollere totalt antall angitte destinasjoner
Det totale antallet angitte destinasjoner vises øverst på skjermen. Dette lar deg bekrefte at antall destinasjoner er riktig før du sender.
Sende med avsenderinformasjon
Du kan sende med avsenders navn og I-faksadresse. <Avsender ID>
Sjekke statuser for sendte dokumenter
På <Statusoverv.>-skjermen kan du sjekke statuser for sendte dokumenter. På denne skjermen kan du sende fakser igjen eller avbryte sending etter å ha kontrollert statusene. Kontrollere status og logg for sendte og mottatte dokumenter
Når <Vis varsel når jobb godtas> er angitt til <På>, kan <Statusoverv.>-skjermen vises fra følgende skjerm som vises etter at en sendt jobb er mottatt. <Vis varsel når jobb godtas>
Skrive ut rapporter for senderesultatene
Når du trykker på <Valg>  <Senderesultatrapport> på skjermen for grunnleggende funksjoner for skanning, kan du angi at rapporten for senderesultatene skal skrives ut automatisk. Kontrollere status og logg for sendte og mottatte dokumenter
Hvis du vil angi dette for hver jobb fra <Valg>, må du velge <Kun for feil> eller <Av> i <Senderesultatrapport>, og deretter sette <Tillat utskrift fra Alternativer> til <På>.
Sende filer på en sikker måte
Bruke TLS-kommunikasjon gjør at du kan sende en kryptert fil. Konfigurere nøkkel og sertifikat for TLS
TIPS
Sjekke skannede bilder før sending
Du kan sjekke skannede bilder på forhåndsvisningsskjermen før du sender. Sjekke skannede originaler før sending/lagring (forhåndsvisning)
Registrere ofte brukte innstillinger
Du kan kombinere ofte brukte destinasjoner og skanne innstillinger til en knapp på maskinen for senere bruk. Ved å trykke på den registrerte knappen når du skanner originaler, kan du raskt fullføre innstillingene. Registrere en kombinasjon av ofte brukte funksjoner
6W27-05S