Registrere brukergrupper

Registrer brukergrupper. Adresselister for brukergrupper kan deles mellom registrerte brukergrupper.
1
Start Fjernkontroll. Starte Fjernkontroll
2
Klikk på [Settings/Registration] på portalsiden. Skjermbildet for Fjernkontroll
3
Klikk på [User Management]  [Authentication Management]  [User Group Management].
4
Klikk på [Add Group (Local Device Users)...] eller [Add Group (Other Users)...].
Velg [Add Group (Other Users)...] hvis servergodkjenning er angitt.
Legge til grupper på en lokal enhet
Legge til grupper på en godkjenningsserver
6W27-0AA