Starte Fjernkontroll

Hvis du vil starte Fjernkontroll, skriver du inn maskinens IP-adresse i nettleseren. Kontroller IP-adressen konfigurert for maskinen før du utfører denne handlingen. Angi en IP-adresse
Av sikkerhetsårsaker kan du ikke logge inn på Fjernkontroll med standardpassordet (7654321) for administratorbrukeren. Logg inn på Fjernkontroll etter at du har endret passordet for administratorbrukeren fra kontrollpanelet.
  <Styringsinnstillinger> <Brukerstyring> <Autentiseringsstyring> <Lagre/rediger autent. for bruker> endre passordet for "Administrator"
Når både maskinen og Active Directory-serveren er angitt som enheter for brukergodkjenning (Konfigurere brukerinnloggingsmetodene og godkjenningsenhetene), må tidsinnstillingen til Active Directory-serveren samsvare med den til maskinen.
Bruke TLS-kryptering for kommunikasjon
Når du vil kryptere Fjernkontroll-kommunikasjon, konfigurerer du TLS-nøkkelen og -sertifikatet (Konfigurere nøkkel og sertifikat for TLS), går til <Fjernkontrollinnstillinger>-innstillingen (<Fjernkontrollinnstillinger>) og setter <Bruk TLS> til <På>, og slår deretter maskinen av og på igjen.
Logge inn på Fjernkontroll ved bruk av standardpassordet til administratorbrukeren
Du kan også tillatte innlogging på Fjernkontroll ved bruk av standardpassordet til administratorbrukeren. ( <Styringsinnstillinger> <Sikkerhetsinnst.> <Innst. for autentisering/passord> <Passordinnstillinger> <Tillat bruk av standard passord for ekstern tilgang> <På>)
1
Start nettleseren.
2
Skriv inn IP-adressen til maskinen, og trykk deretter på [ENTER]-tasten på datamaskinens tastatur.
Skriv inn "http://<IP-adressen til maskinen>/" i adressefeltet.
Når du bruker en IPv6-adresse, må du sette IP-adressedelen i klammeparenteser ([ ]) (Eksempel: http://[fe80:2e9e:fcff:fe4e:dbce]/).
Hvis Fjernkontroll ikke starter
Hvis innloggingsskjermen ikke vises i trinn 3 av denne prosedyren, tømmer du nettleserens hurtigbuffer og skriver inn IP-adressen igjen.
Hvis en melding relatert til sikkerhet vises
En advarselsmelding kan vises hvis kommunikasjon med Fjernkontroll er kryptert. Hvis det ikke er noen problemer med sertifikatet eller TLS-innstillingene, kan du fortsette å bruke nettleseren.
3
Logg inn på Fjernkontroll.
Skriv inn et registrert brukernavn og passord i [User Name] og [Password], velg innloggingsstedet i [Login Destination], og klikk på [Log In].
Hvis [Log In (Guest)] vises, kan uregistrerte brukere klikke på denne knappen og logge inn som generelle brukere.
Med noen innstillinger for brukergodkjenning kan Fjernkontroll hoppe over innloggingsskjermen og vise hovedskjermen (portalsiden) direkte. Skjermbildet for Fjernkontroll
4
Kontroller at portalsiden for Fjernkontroll vises. Skjermbildet for Fjernkontroll
Når du bruker Fjernkontroll til å betjene maskinen, må du ikke bruk nettleserens [Back]-knapp. Siden endrer seg kanskje ikke korrekt hvis du bruker [Back]-knappen.

Skjermbildet for Fjernkontroll

Portalsiden som vises nedenfor, vises når du logger inn på Fjernkontroll. Denne delen beskriver elementene som vises på portalsiden og de grunnleggende handlingene.
Noen skjermelementer og funksjoner er kun tilgjengelige hvis du logger inn med administratorrettigheter.
Hvis flere brukere betjener Fjernkontroll samtidig eller kontrollpanelet til maskinen blir betjent samtidig som Fjernkontroll, er den siste handlingen som utføres, effektiv.

Enhetsinformasjon

Den gjeldende maskinstatusen vises, sammen med informasjon om feil, forbruksmateriell osv.

Displayspråk

Du kan bytte språket som vises på Fjernkontroll-skjermen.

[Log Out]

Logg ut fra Fjernkontroll og gå tilbake til innloggingssiden.

[E-Mail to System Manager]

Opprett en e-postmelding som skal sendes til administratoren. Administratorens e-postadresse kan angis i [Settings/Registration]  [User Management]  [System Manager/Contact Person Information Settings].

[Status Monitor/Cancel]

Du kan sjekke statusen til jobber eller avbryte behandlingen. Du kan også sjekke detaljert informasjon om mengden gjenværende toner og papir osv.Kontrollere status og historikk

[Settings/Registration]

Du kan endre maskininnstillingene. Du kan lagre innstillingsdetaljene til en datamaskin, eller importere dem fra en datamaskin til maskinen. Importere/eksportere innstillingsdata
Du kan bruke enten kontrollpanelet eller Fjernkontroll til å endre de fleste maskininnstillingene, men noen innstillinger kan kun endres ved å bruke den ene eller den andre.

[Basic Tools]

Du kan utføre operasjoner som å skrive ut dokumenter eller lagre/redigere mottakere.
Administrere lagrede filer
Skrive ut filer direkte uten å åpne dem
Registrere mottakere via Fjernkontroll

[Management Tools]

Du kan administrere applikasjoner og informasjon om brukerinnstillinger (Slette informasjon om brukerinnstillinger).

[Portal Display Settings]

Du kan endre rekkefølgen som knappene [Basic Tools] og [Management Tools] vises i på portalsiden.

Meldinger/støtte

Meldinger fra administratoren vises, sammen med koblinger til informasjon om maskinstøtte. Viser meldinger fra administratoren
Hvis du vil oppdatere den gjelden siden med den nyeste informasjonen, klikker du på .
6W27-0A5