Bruke ADGANGSSTYRINGSSYSTEM

I et miljø som bruker ADGANGSSTYRINGSSYSTEMET, er det mulig å definere hvilke funksjoner som er tilgjengelige for hvert privilegiumsnivå (rolle), samt å opprette nye roller. Dette gir mer presis kontroll i brukerstyring ved å gjøre det mulig for deg å spesifisere hvilke funksjoner som er tilgjengelige for hver enkelt bruker. For eksempel kan du forbyr bruker A å kopiere, samtidig som bruker B kan bruke alle funksjonene. Følg fremgangsmåten nedenfor for å aktivere ADGANGSSTYRINGSSYSTEM-funksjoner.
  <Styringsinnstillinger>  <Lisens/annen>  <Bruk ACCESS MANAGEMENT SYSTEM>  <På>  <OK>      <Bruk innst. endr.>  <Ja>
Hvis denne innstillingen er satt <På>, er <Bruk brukerautentisering> under Innstillinger/registrering også satt <På>. Når du skal sette <Bruk brukerautentisering> <Av>, setter du først denne innstillingen <Av>.
Hvis du stiller denne funksjonen til <På>, deaktiveres følgende innstillinger i Innstillinger/Registrering.
Angi en PIN-kode for adresseboken
Begrens nye mottakere
Lignende begrensninger kan angis for roller som bruker ADGANGSSTYRINGSSYSTEMET. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Administrator-håndbok for ACCESS MANAGEMENT SYSTEM.
Selv om du endrer denne innstillingen fra <Av> til <På>, vil ikke følgende innstillinger i Innstillinger/Registrering automatisk gå tilbake til sine tidligere verdier. Endre innstillingene manuelt.
Angi en PIN-kode for adresseboken
Begrens nye mottakere
Hvis du vil ha mer informasjon om systemkrav og hvordan du kan opprette og redigere roller, kan du se Administrator-håndbok for ACCESS MANAGEMENT SYSTEM.
6W27-097