Administrere brukere

Du kan sørge for et høyere sikkerhets- og effektivitetsnivå ved å bruke et program for brukergodkjenning (påloggingstjeneste) for å administrere brukerne av maskinen (Påloggingstjeneste). Det anbefales at administratoren administrerer alle brukerne i henhold til arbeidsmiljøet ditt og påkrevde sikkerhetstiltak. Brukerstyringsfunksjoner

Påloggingstjeneste

Et program for brukergodkjenning (påloggingstjeneste) kalt «Brukergodkjenning» brukes som hovedmetoden for administrering av brukerne på i maskinen. Med Brukergodkjenning-påloggingstjenesten kan personlig godkjenning utføres for brukere basert på brukernavnet og passordet som er registrert for hver bruker. Brukerinformasjonen kontrolleres enten i databasen på maskinen eller på en ekstern godkjenningsserver. Siden muligheten til å definere funksjonene presist er tilgjengelig for hver bruker, kan du personlig tilpasse maskinhandlinger og forbedre sikkerheten ved å begrense tilgangen til visse funksjoner. Det kan også være mulig å bruke avdelings-ID-styring for å administrere grupper, avhengig av enheten som brukes for godkjenning.
Hvis du ikke bruker funksjonen for personlig tilpassing, kan du stille inn <Aktiver bruk av personlige innst.> (<Aktiver bruk av personlige innst.>) til <Av>.

Brukerstyringsfunksjoner

Med brukerstyring kan du få fordelene som står beskrevet nedenfor. For å beskytte viktig data og redusere kostnadene kan du begrense tilgang til maskinen og fastsette hvilke handlinger som er tilgjengelig til brukerne.
Forhindre uautorisert bruk fra tredjeparter
Siden maskinbruk er begrenset til godkjente brukere, forhindres informasjonslekkasje fra uautorisert bruk av tredjeparter, selv om maskinen står i et travelt område som er åpen for tredjeparter.
Angi rettighetsnivåer
Med personlig godkjenningsstyring kan du fastsette hvilke handlinger som kan utføres av hvilke roller (rettighetsnivå) for hver bruker. Du kan for eksempel velge Administrator-rollen for å tillate fullstendige tilgangsrettigheter, NewtworkAdmin-rollen for å tillate konfigurering av nettverksrelaterte innstillinger eller DeviceAdmin-rollen for å tillate konfigureringen av enhetsinformasjonsinnstillinger og innstillingene for nøkler og sertifikater som kreves når visse funksjoner brukes. Ved å velge og tildele diverse rettighetsnivåer til administratorer kan du drive mer effektivt som et team ved håndtering av et stort utvalg maskinbehandlingsoppgaver.
Angi bruksrestriksjoner
Personlig godkjenningsstyring lar en bruker med administratorrettigheter styre handlingene som er tilgjengelig for brukere. Muligheten til å innstille funksjonsbegrensninger for hver bruker gir deg mer presis kontroll innen brukerstyring.
Administrere brukergrupper
Brukere kan tildeles til grupper basert på avdelings-ID (avdelings-ID-styring), som lar deg sjekke det totale antallet utskrevne eller skannede sider for hver avdelings-ID. Du kan også angi spesifikke grenser for hver avdelings-ID, f.eks. maks 500 utskrevne sider eller maks 200 kopierte sider. Denne funksjonen kan øke kostnadsbevissthet og gi tips til hvordan du kan forbedre driften.
Optimalisere innstillingene for hver bruker
Ulike innstillinger kan lagres for hver bruker, som kan brukes ved pålogging. Brukere kan opprette personlige knapper, og de kan lage en personlig mappe på nettverket. Det er også mulig for maskinen å huske passord når de er angitt, noe som lar brukere logge på igjen uten å måtte skrive inn passordet.
Tilknytte nøkkelringer til brukerkontoer for mer effektiv drift
Når godkjenningsinformasjonen er annerledes enn godkjenningsinformasjonen som brukes når pålogging kreves, må godkjenningsinformasjonen skrives inn én gang, men det må ikke skrives inn på nytt når godkjenningen er fullført. Denne godkjenningsinformasjonen kalles en nøkkelring Siden nøkkelringer er knyttet til brukerkontoer, må ikke godkjenningsinformasjon skrives inn på nytt, selv om strømmen på maskinen slås AV.
Tilknytte avdelings-ID-er til brukerkontoer for å begrense antallet kopier og utskrifter
Brukergodkjenning-brukerkontoer kan tilknyttes til avdelings-ID-er. Ved å spesifisere kopierings- og utskriftsbegrensninger for avdelings-ID-er på forhånd kan du bruke begrensninger på antallet kopier og utskrifter for hver avdeling som en bruker hører til. Hvis du vil ha informasjon om tilknytning av brukerkontoer med avdelings-ID-er, kan du se Registrere brukerinformasjon i den lokale enheten. Hvis du vil ha informasjon om å angi begrensinger i henhold til avdeling, kan du se Konfigurere innstillinger for avdelings-ID-styring.
6W27-08L