Bruke avdelings-ID-er til å administrere utskrift eller fjernskanning via datamaskin

Du kan bruke avdelings-ID-styring for å administrere utskrifts- og fjernskanningsoperasjoner utført via en datamaskin (Bruke datamaskinen til å skanne (fjernstyrt skanning) (Windows)). Bruk denne funksjonen når du ønsker å forbedre sikkerheten eller overvåke antall sider som skrives ut.
1
Trykk .
2
Trykk på <Styringsinnstillinger>  <Brukerstyring>  <Avd. ID styring>.
3
Velg <Av> for funksjonene du ønsker å administrere, trykk deretter på <OK>.
Hvis <Av> er valgt, må et avdelings-ID angis når en tilhørende jobb utføres.
6W27-095