Utskrift med standard utskriftstjeneste (Android)

Hvis Android-terminalen din støtter Standard utskriftstjeneste, kan du skrive ut fra Standard utskriftstjeneste på Android-terminalen din.
For å skrive ut med maskinen med Standard utskriftstjeneste må du aktivere Mopria®.
Bekrefte Mopria®-innstillinger
For å bruke Canon-maskinen/-skriveren fra Standard utskriftstjeneste på Android-terminalen, må du først konfigurere følgende innstillinger på Android-terminalen.
Aktiver Standard utskriftstjeneste.
Deaktiver eller avinstaller Mopria®.
Deaktiver eller avinstaller Canon Print Service.
6W27-08C