<Nettverk>

Denne delen beskriver nettverksinnstillinger.
<Skriv ut rapport>
  <Preferanser> <Nettverk>
Du kan skrive ut innstillingene i <Nettverk>. Skrive ut en liste over innstillinger
<Sjekk innst.endringer for nettverkstilkobling>
  <Preferanser> <Nettverk>
Hvis denne innstillingen er angitt til <På>, kan du endre nettverksinnstillingene. Hvis det oppstår feil knyttet til nettverkstilkoblinger, vises en feilmelding på berøringspanelskjermen til maskinen. Avbryte nettverksinnstillingslåsen
<Bruk IPv4>
  <Preferanser> <Nettverk> <TCP/IP-innstillinger> <IPv4 innstillinger>
Angi om IPv4 skal brukes. Angi en IPv4-adresse
<IP-adresse innstillinger>
  <Preferanser> <Nettverk> <TCP/IP-innstillinger> <IPv4 innstillinger>
Spesifiser IPv4-adressen. Angi en IPv4-adresse
<DHCP-tilleggsinnstillinger>
  <Preferanser> <Nettverk> <TCP/IP-innstillinger> <IPv4 innstillinger>
Spesifiser de valgfrie innstillingene for DHCP. Bruke en DHCP-server
<PING kommando>
  <Preferanser> <Nettverk> <TCP/IP-innstillinger> <IPv4 innstillinger>
Test om IPv4-adressen er angitt korrekt. Gjennomføre en tilkoblingstest for en IPv4-adresse
<Bruk IPv6>
  <Preferanser> <Nettverk> <TCP/IP-innstillinger> <IPv6 innstillinger>
Angi om du vil bruke IPv6. Angi en IPv6-adresse
<Stateless adresseinnstillinger>
  <Preferanser> <Nettverk> <TCP/IP-innstillinger> <IPv6 innstillinger>
Angi IPv6-stateless-adressen. Angi en IPv6-adresse
<Manuelle adresseinnstillinger>
  <Preferanser> <Nettverk> <TCP/IP-innstillinger> <IPv6 innstillinger>
Angi IPv6-adressen manuelt. Angi en IPv6-adresse
<Bruk DHCPv6>
  <Preferanser> <Nettverk> <TCP/IP-innstillinger> <IPv6 innstillinger>
Spesifiser om du vil hente IPv6-adressen fra DHCP-serveren. Angi en IPv6-adresse
<PING kommando>
  <Preferanser> <Nettverk> <TCP/IP-innstillinger> <IPv6 innstillinger>
Kontroller om IPv6-adressen er riktig spesifisert. Gjennomføre en tilkoblingstest for en IPv6-adresse
<Hent bare prefiks for Stateful-adresse>
  <Preferanser> <Nettverk> <TCP/IP-innstillinger> <IPv6 innstillinger>
Spesifiser om bare den første halvdelen av stateful-adressen skal hentes fra DHCP-serveren ved å bruke DHCPv6.
<DHCP-tilleggsinnstillinger>
  <Preferanser> <Nettverk> <TCP/IP-innstillinger> <IPv6 innstillinger>
Spesifiser de valgfrie innstillingene for DHCP. Bruke en DHCP-server
<DNS-server adresseinnstillinger>
  <Preferanser> <Nettverk> <TCP/IP-innstillinger> <DNS-innstillinger>
Spesifiser innstillingene for DNS-serveradresse. Stille inn DNS-innstillinger
<DNS-vertsnavn/domenenavninnstillinger>
  <Preferanser> <Nettverk> <TCP/IP-innstillinger> <DNS-innstillinger>
Spesifiser vertsnavnet og domenenavnet til maskinen. Stille inn DNS-innstillinger
<DNS Dynamic Update innstillinger>
  <Preferanser> <Nettverk> <TCP/IP-innstillinger> <DNS-innstillinger>
Spesifiser om den automatiske oppdateringen skal oppdateres når tilordningen mellom vertsnavnet og IP-adressen er endret i et miljø som DHCP. Stille inn DNS-innstillinger
<mDNS-innstillinger>
  <Preferanser> <Nettverk> <TCP/IP-innstillinger> <DNS-innstillinger>
Spesifiser innstillinger for bruk av DNS-funksjonen på et system som ikke har en DNS-server. Stille inn DNS-innstillinger
<Innst. for datamaskinnavn/arbeidsgruppenavn>
  <Preferanser> <Nettverk> <TCP/IP-innstillinger>
Spesifiser navnet på maskinen på nettverket og navnet på arbeidsgruppen den hører til. Hvis miljøet ditt ikke har arbeidsgrupper, oppretter du en arbeidsgruppe i Windows og skriver inn navnet på arbeidsgruppen.
<SMB-klientinnstillinger>
  <Preferanser> <Nettverk> <TCP/IP-innstillinger>
Spesifiser innstillingene som skal brukes når maskinen kobler til et nettverk som en SMB-klient. Stille inn SMB-innstillinger
<Angi SMB-klientversjon>
  <Preferanser> <Nettverk> <TCP/IP-innstillinger>
Spesifiser SMB-versjonen som skal brukes med SMB-klienten. Stille inn SMB-innstillinger
<WINS-innstillinger>
  <Preferanser> <Nettverk> <TCP/IP-innstillinger>
Spesifiser innstillingene for WINS (Windows Internet Name Service – Windows Internett-navnetjeneste). Stille inn WINS-innstillinger
<LPD-utskriftsinnstillinger>
  <Preferanser> <Nettverk> <TCP/IP-innstillinger>
Spesifiser innstillingene for LPD-utskrift. For å bruke LPD-utskrift trykker du på <På> og angir tiden til jobben avbrytes automatisk når utskriftsdataene ikke kan mottas på grunn av en kommunikasjonsfeil osv.
<RAW-utskriftsinnstillinger>
  <Preferanser> <Nettverk> <TCP/IP-innstillinger>
Spesifiser innstillingene for RAW-utskrift. For å bruke RAW-utskrift trykker du på <På> og angir om toveis kommunikasjon skal brukes og tiden til jobben avbrytes automatisk når utskriftsdataene ikke kan mottas på grunn av en kommunikasjonsfeil osv.
<SNTP-innstillinger>
  <Preferanser> <Nettverk> <TCP/IP-innstillinger>
Spesifiser innstillinger for Simple Network Time Protocol (SNTP). Stille inn SNTP-innstillinger
<FTP-utskriftsinnstillinger>
  <Preferanser> <Nettverk> <TCP/IP-innstillinger>
Spesifiser innstillingene for FTP-utskrift. For å bruke FTP-utskrift trykker du på <På>, og angir <Brukernavn> og <Passord> etter behov.
<Bruk UTF-8 for å vise navn på FTP-utskriftsjobb>
  <Preferanser> <Nettverk> <TCP/IP-innstillinger>
Spesifiser om UTF-8 skal brukes for å vise filnavn når du bruker FTP-utskrift.
<WSD-innstillinger>
  <Preferanser> <Nettverk> <TCP/IP-innstillinger>
Angi WSD-innstillingene. For å bruke WSD (Web Service on Devices) for utskriftsapplikasjonen, angir du <Bruk WSD-utskrift> til <På>. For å bruke WSD for å hente informasjon for maskinen, angir du <Bruk WSD-lesing> til <På>.
For å bruke WSD-skannefunksjonen, angir du <Bruk WSD-skanning-> til <På>. Bruke WSD
<Bruk PASV modus for FTP>
  <Preferanser> <Nettverk> <TCP/IP-innstillinger>
Angi om du vil bruke FTP PASV-modusen. Angi PASV-modusen for FTP.
<IPP-innstillinger>
  <Preferanser> <Nettverk> <TCP/IP-innstillinger>
Spesifiser innstillingene for IPP-utskrift. For å bruke IPP-utskrift trykker du på <På> og angir om bare data kryptert med TLS (IPP-utskrift) er tillatt, og om IPP-godkjenning skal brukes.
<Multicast Discovery innstillinger>
  <Preferanser> <Nettverk> <TCP/IP-innstillinger>
Spesifiser innstillingene for multikastoppdaging. Overvåke maskinen fra systemene for enhetstyring
<Sleep Mode Notification Settings>
  <Preferanser> <Nettverk> <TCP/IP-innstillinger>
Spesifiser innstillingene for multikastoppdaging av hvilemodusvarsling på nettverket.
<Bruk HTTP>
  <Preferanser> <Nettverk> <TCP/IP-innstillinger>
Aktiver eller deaktiver HTTP-innstilling.
<TLS-innstillinger>
  <Preferanser> <Nettverk> <TCP/IP-innstillinger>
Du kan angi nøkkelpar, TLS-versjon og krypteringsalgoritme som skal brukes etter at du bekrefter at en maskin bruker TLS-kryptert kommunikasjon. Konfigurere nøkkel og sertifikat for TLS
<Proxy-innstillinger>
  <Preferanser> <Nettverk> <TCP/IP-innstillinger>
Spesifiser innstillinger for proxyen. Angi en proxy
<Bekreft aut.info når i aut.styringsmodus>
  <Preferanser> <Nettverk> <TCP/IP-innstillinger>
Spesifiser om maskinen kontrollerer godkjenningsinformasjon når du skriver ut med V4-skriverdriveren.
<IPSec innstillinger>
  <Preferanser> <Nettverk> <TCP/IP-innstillinger>
Angi IPSec-innstillingene. Konfigurere IPSec-innstillingene
<TCP/IP Option Settings>
  <Preferanser> <Nettverk> <TCP/IP-innstillinger>
Angi TCP-alternativet for vindusskalering og MTU-størrelsen.
<Bruk Nettverkslinkskanning>
  <Preferanser> <Nettverk> <TCP/IP-innstillinger>
Angi om du skal bruke Network Link Scan.
<SNMP-innstillinger>
  <Preferanser> <Nettverk>
Angi SNMP-innstillingene. Overvåking og kontroll via SNMP
<Formater vertsressurs-MIB til RFC2790>
  <Preferanser> <Nettverk>
Angi om MIB for vertsressurser overholder spesifikasjonene RFC2790.
<Dedikerte portinnstillinger>
  <Preferanser> <Nettverk>
Angi om du vil konfigurere/benytte detaljert informasjon om maskinen fra Canon-drivere eller -verktøyprogram.
<Autentiseringsmetode for dedikert port>
  <Preferanser> <Nettverk>
Angi godkjenningsmetoden for den dedikerte porten.
<Bruk spolingsfunksjon>
  <Preferanser> <Nettverk>
Angi om du vil spole utskriftsjobber som sendes til maskinen i lagringsenheten til maskinen.
<Ventetid for tilkobling ved oppstart>
  <Preferanser> <Nettverk>
Angi ventetiden for å koble til et nettverk fra når maskinen starter. Angi ventetiden når man kobler til et nettverk
<Ethernet driverinnstillinger>
  <Preferanser> <Nettverk>
Angi Ethernet-driverinnstillingene. Stille inn Ethernet-innstillinger
<IEEE 802.1X innstillinger>
  <Preferanser> <Nettverk>
Angi innstillingene for IEEE 802.1X. Konfigurere IEEE 802.1X-godkjenningsinnstillingene
<Sendefilter>
  <Preferanser> <Nettverk> <Brannmur innstillinger> <IPv4 adressefilter>
Angi det utgående filteret. Angi innstillinger for IP-adresser i brannmur
<Mottaksfilter>
  <Preferanser> <Nettverk> <Brannmur innstillinger> <IPv4 adressefilter>
Angi det inngående filteret. Angi innstillinger for IP-adresser i brannmur
<Alltid tillat sending/mottak med ICMP>
  <Preferanser>  <Nettverk>  <Brannmur innstillinger>  <IPv4 adressefilter>
Angi om ICMP-kommunikasjon alltid skal tillates.
<Sendefilter>
  <Preferanser> <Nettverk> <Brannmur innstillinger> <IPv6 adressefilter>
Angi det utgående filteret. Angi innstillinger for IP-adresser i brannmur
<Mottaksfilter>
  <Preferanser> <Nettverk>  <Brannmur innstillinger>  <IPv6 adressefilter>
Angi det inngående filteret. Angi innstillinger for IP-adresser i brannmur
<Alltid tillat sending/mottak med ICMPv6>
  <Preferanser>  <Nettverk>  <Brannmur innstillinger>  <IPv6 adressefilter>
Angi om ICMPv6-kommunikasjon alltid skal tillates.
<Sendefilter>
  <Preferanser>  <Nettverk>  <Brannmur innstillinger>  <MAC-adressefilter>
Angi det utgående filteret. Angi innstillinger for MAC-adresser i brannmur
<Mottaksfilter>
  <Preferanser>  <Nettverk>  <Brannmur innstillinger>  <MAC-adressefilter>
Angi det inngående filteret. Angi innstillinger for MAC-adresser i brannmur
<IP-adresseblokk logg>
  <Preferanser>  <Nettverk>  <Brannmur innstillinger>
Viser loggen for blokkering med et IP-adressefilter. Angi innstillinger for IP-adresser i brannmur
<Bruk Mopria>
  <Preferanser>  <Nettverk>
Angi om data skal skrives ut direkte fra mobile enheter som støtter Mopria®, for eksempel smarttelefoner og nettbrett. Bruke maskinen via apper
<Bruk AirPrint>
  <Preferanser>  <Nettverk>
Angi om du vil skrive ut direkte fra en iPhone, iPad, iPod Touch eller Mac som støtter AirPrint. Bruke AirPrint
<Visningsfeil for AirPrint>
  <Preferanser>  <Nettverk>
Angi om du vil vise en feilmelding på betjeningspanelet hvis utskrift ikke kan utføres som forventet på grunn av et problem med utskriftsdataene når du skriver ut med AirPrint.
Hvis denne settes til <På>, vises en feilmelding på betjeningspanelet. Avbryt jobben etter å ha kontrollert feilmeldingen. Hvis denne settes til <Av>, vises det ikke noen feilmelding på betjeningspanelet, men jobben forblir i jobbhistorikken med <IKKE OK> angitt.
<Innstillinger for Google Cloud Print>
  <Preferanser>  <Nettverk>
Angi om du vil skrive ut direkte fra en datamaskin, smarttelefon eller et nettbrett osv. som støtter Google Cloud Print. Bruke Google Cloud Print
<Innst. for info om enhetsposisjon>
  <Preferanser>  <Nettverk>
Angi innstillingene for enhetsposisjoninformasjonen. Bruke AirPrint
<Velg grensesnitt>
  <Preferanser>  <Nettverk>
Angi om du bruker et kablet LAN, trådløst LAN eller både et kablet og trådløst LAN samtidig. Velge kablet LAN eller trådløst LAN
<Innst. for trådløst LAN>
  <Preferanser>  <Nettverk>  <Trådløst LAN>
Angi innstillinger for trådløst LAN. Koble til trådløst LAN
<Info om trådløst LAN>
  <Preferanser>  <Nettverk>  <Trådløst LAN>
Viser innstillingsinformasjonen til trådløst LAN. Sjekk innstillingene og informasjonen til det trådløse LAN-et
<Strømsparemodus>
  <Preferanser>  <Nettverk>  <Trådløst LAN>
Angi om du vil innstille maskinen til strømsparingsmodus periodisk, fra signalene som sendes ut fra en trådløs LAN-ruter. Koble til trådløst LAN
<Bruk direktetilkobling>
  <Preferanser>  <Nettverk>  <Innst. for direktetilkobling>
Angi om direkte tilkobling skal brukes. Direkte tilkobling
<Type direktetilkobling>
  <Preferanser>  <Nettverk>  <Innst. for direktetilkobling>
Velg typen direkte tilkobling. Direkte tilkobling
<Enhetsnavn for Wi-Fi Direct>
  <Preferanser>  <Nettverk>  <Innst. for direktetilkobling>
Angi enhetsnavnet som skal brukes for direkte tilkoblinger (Wi-Fi Direct).
<Tid til direkte tilkobling-økt avsluttes>
  <Preferanser>  <Nettverk>  <Innst. for direktetilkobling>
Angi tidsrommet før kommunikasjon avsluttes automatisk når det forekommer perioder uten dataoverføring/-mottak mens kommunikasjon foregår med direkte tilkobling.
<Innst. tilgangspunktmodus>
  <Preferanser>  <Nettverk>  <Innst. for direktetilkobling>
Spesifiser innstillingene for tilgangspunktmodus.
<Hold alltid aktivert hvis SSID/nettverksnøkkel er angitt>
  <Preferanser>  <Nettverk>  <Innst. for direktetilkobling>
Hvis <Angi SSID å bruke> og <Angi nettv.nøkkel å bruke> er aktivert i <Innst. tilgangspunktmodus>, kan direkte tilkoblinger utføres uten å trykke på <Aktiver> i <Direktetilkobling> i <Mobilportal>.
<IP-adresse-innst. for direkte tilkobling>
  <Preferanser>  <Nettverk>  <Innst. for direktetilkobling>
Spesifiser IP-adressen for å distribuere til mobile enheter som er koblet til med direkte tilkobling.
<Innst. for personl. SSID og nettv.nøkkel>
  <Preferanser>  <Nettverk>  <Innst. for direktetilkobling>
Spesifiser en SSID og nettverksnøkkel for hver bruker ved pålogging og tilkobling med en direktekobling. Angi en SSID ved å angi <Bruk egendefinert SSID> til <På>, og skriv inn SSID. Angi en nettverksnøkkel ved å angi <Bruk egendefinert nettverksnøkkel> til <På>, og skriv inn nettverksnøkkelen.
Hvis <Aktiver/deaktiver automatisk Direktetilkobling ved inn-/utlogging> er angitt til <På>, er direktekoblinger mulig ved pålogging uten å trykke på <Mobilportal>  <Direktetilkobling> <Aktiver>.
<Bruk innlogg.navn som br.navn for utskr.jobber>
  <Preferanser>  <Nettverk>  <Innst. for direktetilkobling>
Spesifiser påloggingsnavnet skal vises som brukernavn for utskriftsjobber som skives ut med direktekobling.
<IP-adresse innstillinger>
  <Preferanser>  <Nettverk>  <Sublinjeinnstillinger>
Spesifiser IPv4-adressen som skal brukes med trådløst LAN (underlinje) når du bruker både kablet LAN og trådløst LAN samtidig.
<Prioritetslinje for kommunikasjon med mobile enheter>
  <Preferanser>  <Nettverk>  <Sublinjeinnstillinger>
Velg linjen du vil koble mobile enheter til når du bruker både kablet LAN (hovedlinje) og trådløst LAN (underlinje) samtidig.
<Begrens funksjoner for sublinje>
  <Preferanser>  <Nettverk>  <Sublinjeinnstillinger>
Begrenser funksjonene som kan brukes med underlinjen (trådløst LAN) når du bruker både kablet LAN (hovedlinje) og trådløst LAN (underlinje) samtidig. Hvis du angir denne til <På>, er funksjonene som er tilgjengelige med underlinjen (trådløst LAN), begrenset til LPD-utskrift, RAW-utskrift og SNMP.
6W27-0F2