Skrive ut fra datamaskin

Denne delen beskriver grunnleggende utskrift fra en datamaskin med skriverdriveren installert.

Hjelp for skriverdrivere

Når du klikker på [Hjelp] (Windows) eller (Mac OS) på skjermbildet for innstillinger for skriverdriveren, vises Hjelp-skjermbildet. Hvis du trenger informasjon som ikke vises i Brukerhåndbok, inkludert om driverfunksjoner og hvordan disse settes opp, kan du se Hjelp.

Grunnleggende utskriftsoperasjoner

Denne delen beskriver den grunnleggende flyten når du skriver ut fra en datamaskin.
1
Åpne et dokument og vis dialogboksen for utskrift.
2
Velg maskinen, og klikk på [Innstillinger] eller [Egenskaper].
3
Angi utskriftsinnstillingene etter behov, og klikk på [OK].
Bytt faner som nødvendig for å angi ønskede utskriftsinnstillinger.
4
Klikk på [Skriv ut] eller [OK].
Utskriften starter.
Hvis du vil avbryte utskriften, kan du se Avbryte utskrift.
1
Åpne et dokument og vis dialogboksen for utskrift.
2
Velg maskinen.
3
Spesifiser utskriftsinnstillingene som nødvendig.
Når du har valgt innstillingspanelet fra rullegardinlisten, angir du utskrift på hvert panel.
4
Klikk på [Print].
Utskriften starter.
Hvis du vil avbryte utskriften, kan du se Avbryte utskrift.
6W27-05Y