<Skriver>

Denne delen beskriver skriverinnstillinger.
<Skriv ut rapport>
  <Funksjonsinnstillinger>  <Skriver>
Du kan skrive ut rapporter for maskininnstillingene.
<Skriverinnstillinger>
  <Funksjonsinnstillinger>  <Skriver>
Angi skriverinnstillingene.
Hvis du vl ha mer informasjon, kan du se Stille inn maskinen (PS/PCL/UFR II-skriver).
<Begrense skriverjobber>
  <Funksjonsinnstillinger>  <Skriver>
Hvis denne innstillingen er satt til <På>, kan du begrense jobber fra skriverdriveren.
<PDL-utvalg (Plug and Play)>
  <Funksjonsinnstillinger>  <Skriver>
Velg standard Page Description Language (PDL).
<Prioriter skriverdriverinnst. for jobber med multibrett>
  <Funksjonsinnstillinger>  <Skriver>
Du kan prioritere skriverdriverinnstillinger eller foran papirinnstillingene på maskinen når du skriver ut en jobb med multibrettet angitt som papirkilde.
<PS Passordinnstillinger>
  <Funksjonsinnstillinger>  <Skriver>
Du kan spesifisere passordet som begrenser bruken av kontrollkommandoen forberedt av PS-skriveren.
<Papirmatingsmodus ved bruk av PCL-emulering>
  <Funksjonsinnstillinger>  <Skriver>
Du kan angi pairkilden som brukes for PCL5 PaperSource-kommandoen.
6W27-0FC