Utskrift på et angitt tidspunkt (planlagt utskrift)

 
Du kan angi et tidspunkt for å starte utskriften, noe som er nyttig hvis du for eksempel skriver ut store mengder av dokumenter om natten.
For å bruke funksjonen for planlagt utskrift, må <Tvunget vent> angis som <Av> på forhånd. <Tvunget vent>
For å bruke funksjonen for planlagt utskrift, må <<Bruk ACCESS MANAGEMENT SYSTEM>> angis som <Av> på forhånd.
Planlagt utskriftsjobber slettes nå <Bruk ACCESS MANAGEMENT SYSTEM> angis som <På>.

Sende planlagte utskriftsdokumenter fra en datamaskin

1
Åpne dokumentet og vis utskriftsskjermen.
Informasjon om hvordan du viser utskriftsskjermen, finner du i hjelpen for programmet.
2
Velg maskinen, og klikk på [Detaljer] eller [Egenskaper].
3
Velg [Planlagt utskrift] for [Utskriftsmetode].
4
Angi [Starttid for utskrift] i [Detaljer for planlagt utskrift] og klikk på [OK].
5
Konfigurer utskriftsinnstillingene etter behov, og klikk på [OK].
6
Klikk på [Skriv ut] eller [OK].
Dokumentet sendes til maskinen.
De planlagte utskriftsjobbene utføres i henhold til tidspunktet som er angitt i maskinen. Bekreft at maskinens klokke samsvarer med klokken til datamaskinen din.
Hvis en utskriftsjobb er planlagt på et tidspunkt mer enn 24 timer på forhånd, avbrytes jobben.
En starttid mellom 0:00 og 23:59 angis på skjermen til skriverdriveren, men tidspunktet behandles i formatet år, måned, dag, time, minutt og sekund (der sekundet alltid er 0).

Kontrollere planlagte utskriftsjobber

1
Trykk på <Skriv ut>. <Hjem>-skjermbilde
2
Trykk på <Planlagt utskrift> og kontroller utskriftsjobbene som venter på å bli skrevet ut.
Den planlagte datoen og klokkeslettet kan kontrolleres i <Planlagt>.
For å slette en utskriftsjobb velger du dokumentet og trykker på <Slett jobb>.
Planlagte utskriftsjobber slettes etter at de er utført. De vises heller ikke i <Utskr. jobber>.
6W27-064